Rozmiar czcionki: 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Reklama
Start Wypoczynek Bezpieczne wakacje EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

 

EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia ZdrowotnegoJAK OTRZYMAĆ EUROPEJSKĄ KARTĘ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest bezpłatnie przez NFZ.

 

 

 

JAK WYROBIĆ EKUZ?

Aby ja otrzymać, należy złożyć:

 • wypełniony Wniosek o wydanie EKUZ

 • wymagane dokumenty

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie zdrowotne, którym może być:

- druk ZUS RMUA lub zaświadczenie wystawione przez płatnika składek

- w przypadku pracowników

- ostatni dowód wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne ? w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek

- aktualne zaświadczenie z KRUS ? w przypadku osób prowadzących działalność rolnicza

- aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy, zawierające informację o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego ? w przypadku osób bezrobotnych

- aktualny odcinek emerytury lub legitymacja emeryta ? w przypadku emerytów

- aktualny odcinek renty lub legitymacja rencisty ? w przypadku rencistów

- dowód wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz umowa

- w przypadku osób posiadających umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne z NFZ

- a w przypadku osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny ? poniższe dokumenty łącznie:

 • dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń osoby ubezpieczonej (któryś z powyższych)

 • zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny (ZUS ZCNA, ZUS ZCZA lub zaświadczenie od pracodawcy)

oraz

 • dokument potwierdzający kontynuację nauki ( np. legitymacja szkolna) w przypadku dzieci, które ukończyły 18 rok życia

lub

 • dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności

- w przypadku dzieci niekontynujących nauki po 18 roku życia

- w przypadku osób nieubezpieczonych, które są uprawnione do korzystania ze świadczeń:

 • decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy ? osoby uprawnione do otrzymywania świadczeń na mocy decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta

 • zaświadczenie lekarskie ? nieubezpieczone kobiety w ciąży, posiadające obywatelstwo polskie i mieszkające w Polsce

 • dokument potwierdzający tożsamość i wiek ? w przypadku dzieci i młodzieży do 18 roku zycia, posiadających obywatelstwo polskie i zamieszkujące w Polsce, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego

 

 1. Upoważnienie ? jeżeli odbieramy EKUZ w czyimś imieniu (upoważnienie oprócz imienia, nazwiska, numeru PESEL i podpisu osoby upoważnionej powinno zawierać imię, nazwisko oraz numer dokumentu ze zdjęciem, którym legitymować się będzie )osoba upoważniona)

 2. Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni albo legitymacja szkolna/studencka (ważna na dany rok szkolny lub semestr) ? w przypadku uczniów i studentów uczących się na terytorium innego państwa członkowskiego, zawierające następujące informacje:

 • imię i nazwisko ucznia/studenta

 • okres, w jakim uczeń lub student pobierał będzie naukę w szkole lub na uczelni w innym Państwie Członkowskim albo terminy trwania semestrów lub roku akademickiego

 • informację o oddelegowaniu na studia do innego państwa członkowskiego (jeśli wyjazd jest organizowany przez polska uczelnie) lub informację, ze dana osoba została przyjęta na studia na uczelnie w innym Państwie Członkowskim

UWAGA ! zaświadczenie ze szkoły lub uczelni powinno być wystawione z data nie wcześniejsza niż 90 dni od dnia złożenia Wniosku o wydanie EKUZ. Jeżeli zaświadczenie jest wystawione przez zagraniczna uczelnię lub szkołę, a nie można na jego podstawie jednoznacznie określić faktu dalszego kształcenia się przez osobę starająca się o EKUZ, Fundusz może zażądać tłumaczenia przysięgłego dokumentu na język polski lub angielski.

 

JAK I GDZIE SKŁADAMY WNIOSEK O WYDANIE EKUZ ?

Wniosek wraz z dokumentami składamy w oddziale NFZ:

- osobiście

- przez osobę upoważniona, która posiadać będzie nasze pisemne upoważnienie (do złożenia Wniosku i odbioru EKUZ)

- przesyłając pocztę na adres:

Śląski OW NFZ, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

- przesyłając zeskanowane dokumenty wraz z czytelnie podpisanym Wnioskiem na adres e-maila: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- przesyłając Wniosek faksem na numer 32 254 18 94

 

JAK DŁUGO CZEKA SIĘ NA WYDANIE EKUZ ?

Jeżeli Wniosek wraz z dokumentami składamy osobiście i SA one kompletne, EKUZ odbieramy niemal natychmiast. Ponadto Karta może być odebrana także przez osobę przez nas upoważnioną (na podstawie upoważnienia) lub przesłana na adres wskazany we Wniosku

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ.U. tekst jednolity z 2008 roku nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

 2. Zarządzenie nr 83/2010/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie okresu ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydanej na pobyt czasowy w związku z wyjazdem turystycznym.

 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt