Rozmiar czcionki: 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Reklama
Start Wypoczynek Bezpieczne wakacje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

 
Spis treści
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
procedurz skadania wniosku
Zgubienie, zniszczenie EKUZ
Wszystkie strony

Europejska Karta Ubezpieczenia zdrowotnego, ekuzJuż za kilka tygodni rozpoczną się wakacje, czyli intensywny czas urlopów. Wielu z nas wyjedzie na urlop za granicę. Pochłonięci wizją wymarzonego wypoczynku często zapominamy o tym, by zawczasu pomyśleć o naszym zdrowiu i bezpieczeństwie. O czym należy pamiętać, by tak długo oczekiwany wyjazd nie stał się dla nas przykrym wspomnieniem?

Czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest dokumentem, który stwierdza, że jesteśmy osobami ubezpieczonymi i mamy prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej oraz z państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

 

 

Europejską Kartę Ubezpieczeniową Zdrowotnego otrzymamy bezpłatnie w miejscowym oddziale NFZ po złożeniu następujących dokumentów:

 1. Wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (druk wniosku dostępny jest w oddziale NFZ a także na stronach internetowych: www.nfz.gov.pl).

UWAGA!

W przypadku wyjazdu całej rodziny wniosek należy wypełnić dla każdej osoby oddzielnie! Wnioski wypełniamy czytelnie, wskazując cel wyjazdu, kraj, okres planowanego pobytu oraz sposób odbioru karty.


 1. Dokumenty potwierdzającego aktualne ubezpieczenie zdrowotne, a więc:
 • Osoby pracujące ? druk ZUS RMUA lub zaświadczenie wystawione przez płatnika składek.
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek ? ostatni dowód wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Osoby bezrobotne ? zaświadczenie z Urzędu Pracy zawierające informację o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Emeryci ? aktualny odcinek emerytury oraz legitymację emeryta.
 • Renciści ? aktualny odcinek renty oraz legitymację rencisty.
 • Osoby posiadające umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia: - dowód wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Członkowie rodziny (wszystkie niżej wymienione dokumenty łącznie):
 1. Dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń osoby, która dokonała zgłoszenia członka rodziny.
 2. Dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny (ZUS ZCNA, ZUS ZCZA lub zaświadczenie od pracodawcy)
 3. c. W przypadku osób które ukończyły osiemnasty rok życia ? dokument potwierdzający kontynuację nauczania (legitymacja szkolna, studencka) lub znaczny stopień niepełnosprawności.
 1. Legitymacja szkolna lub studencka oraz dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia przez szkołę lub uczelnię ? w przypadku osób kontynuujących naukę, a które nie są zgłoszone do ubezpieczenia jako członkowie rodziny.
 2. Decyzja wójta, burmistrza lub prezydenta gminy - dotyczy tylko osób nieubezpieczonych, uprawnionych do świadczeń, spełniających kryteria dochodowe.
 3. Zaświadczenie lekarskie ? dotyczy nieubezpieczonych kobiet będących w ciąży.

  

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt