Rozmiar czcionki: 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start Bezpiecznie na co dzień Aktualności Dowodu osobistego nie można brać w zastaw

Dowodu osobistego nie można brać w zastaw

 

Dowód osobistyPrzedsiębiorca nie może zatrzymywać dokumentu tożsamości klienta - przypomina Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Taka praktyka jest niezgodna z prawem.

Wypożyczenie czegokolwiek w zamian za wzięcie w zastaw dokumentu potwierdzającego tożsamość klienta jest niezgodna z prawem. Uzyskane w ten sposób dane wykraczają poza zakres informacji, których przedsiębiorca ma prawo zażądać od osoby fizycznej w związku ze świadczonymi usługami. W większości przypadków, jeśli świadczenie ma charakter powszechny, danymi niezbędnymi do zawarcia i realizacji umowy z klientem i jego identyfikacji są: imię, nazwisko, adres, nr PESEL. I wystarczy je spisać. Jak podkreśla Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych  (GIODO), zmuszanie do pozostawienia dokumentu tożsamości jest naruszeniem prawa, na co wielokrotnie zwraca uwagę w decyzjach nakazujących zaprzestanie tego typu praktyk.

 

GIODO stwierdził m. in. takie naruszenie praw klientów hoteli, wypożyczalni czy bibliotek. W zastaw brane są różne dokumenty potwierdzające tożsamość, nie tylko dowód osobisty. Żądano praw jazdy, dowodów rejestracyjnych pojazdów, legitymacji studenckich, a nawet kart ubezpieczenia zdrowotnego. Takie dokumenty mogą być zatrzymane wyłącznie przez upoważnione organy w sytuacjach określonych w odpowiednich ustawach. W przypadku dowodu osobistego jest nią ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Wynika z niej, że zatrzymanie cudzego dowodu stanowi wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo grzywną. Zatrzymanie np. dowodów rejestracyjnych oraz praw jazdy przysługuje policji.

 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Wypadki we własnych domach zdarzają się znacznie częściej niż wypadki drogowe. Urazy ciała powstają wskutek potknięcia się, przytrzaśnięcia palców drzwiami, przygniecenia ciężkimi przedmiotami, oparzenia gorącą wodą lub podpalenia sofy.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt