Rozmiar czcionki: 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start Bezpiecznie na co dzień Bezpieczeństwo pożarowe Jeszcze więcej o przeglądach gaśnic

Jeszcze więcej o przeglądach gaśnic

 

Przeglądy gaśnicJakiś czas temu spotkaliśmy się z nielegalną praktyką - firma robiąca przeglądy techniczne gaśnic pobierała dodatkową opłatę za przegląd ciśnieniowy gaśnicy. W odpowiedzi na tą kwestię powstał ten artykuł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. U. Nr 259, poz. 2171), paragraf 2 pkt 3 mówi, że nie stosuje się tego rozporządzenia do gaśnic.

Natomiast Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2002 nr 120 poz. 1021) mówi w:

§ 1. Dozorowi technicznemu podlegają następujące rodzaje urządzeń technicznych:
[.....]
e) zbiorniki przenośne - zmieniające miejsce między napełnieniem a opróżnieniem - o pojemności większej niż 0,35 dm3 i nadciśnieniu wyższym niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania lub transportowania cieczy lub gazów, z wyjątkiem pojemników aerozolowych jednorazowego użytku i pojemników przeznaczonych do transportu i dystrybucji napojów gazowanych, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest nie większy niż 500 barów x dm3, a nadciśnienie jest nie wyższe niż 7 barów.

Poniżej pismo gdzie Minister Gospodarki wyraził swoje zdanie w tym temacie i wyraźnie jest napisane że "...obecnie nie ma przepisów wykonawczych do ustawy o dozorze technicznym...w związku z tym właściwa jednostka UDT powinna stosować zalecenia producenta w tym zakresie..."


Wnioskując można stwierdzić: gaśnice nie podlegają badaniom UDT a jeśli właściwy UDT dla "miejsca zamieszkania/ prowadzenia działalności gospodarczej/ jakkolwiek by to nie było nazwane" może różnie interpretować przepisy i albo wymagać badań co 5 lat albo nie.

Urząd Dozoru Technicznego w świetle obowiązujących przepisów nie może dokonywać kontroli żadnego urządzenia (w tym zbiornika ciśnieniowego), jeśli go o to właściciel urządzenia (w tym zbiornika) nie poprosi na piśmie.

Kolejna sprawa jest z tym czy dany producent zaleca badania UDT ponieważ:

§3.3. Rozporządzenia MSWiA 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. Nr 109 poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r. "Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku."

Reasumując:

1. Nie ma obligatoryjnego obowiązku sprawdzania gaśnic przez UDT,

2. Można takie badanie przeprowadzić profilaktycznie raz na 5 lat,

3. Badanie takie jeśli już postanowiliśmy przeprowadzić to dla gaśnic proszkowych/pianowych 6 kg i więcej,

4. Jeśli producent podaje, że takie badanie jest wymagane to powinno być ono wykonane,

5. Wyjątkiem są gaśnice śniegowe, w których termin ważności wynosić może nawet 10 lat, a datę ważności ostatniego badania UDT odczytać można z cechy wybitej bezpośrednio na górnej części butli. Konserwatorzy w ramach prowadzonych czynności kontrolują datę produkcji uwzględniając datę następnego badania.

Jeśli więc nie chcemy płacić dodatkowo za badanie ciśnieniowe gaśnicy - jaka by ona nie była zmieńmy firmę, która dokonuje u nas przeglądu technicznego gaśnic lub poinformujmy firmę dokonującą przeglądu, iż nie życzymy sobie płacić za dodatkową usługę nawet jeśli to jest opłata raz na 5 czy 10 lat.

 

autor:

Gustaw Bombik

inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej

 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Eksperci twierdzą, iż opalanie w solarium jest bezpieczne, ale tylko do 50 dawek w roku. Jedna dawka to 1 minuta poddania się nasłonecznieniu w solarium.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt