Rozmiar czcionki: 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start Bezpiecznie na co dzień Bezpieczeństwo pożarowe Jeszcze więcej o przeglądach gaśnic

Jeszcze więcej o przeglądach gaśnic

 

Przeglądy gaśnicJakiś czas temu spotkaliśmy się z nielegalną praktyką - firma robiąca przeglądy techniczne gaśnic pobierała dodatkową opłatę za przegląd ciśnieniowy gaśnicy. W odpowiedzi na tą kwestię powstał ten artykuł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. U. Nr 259, poz. 2171), paragraf 2 pkt 3 mówi, że nie stosuje się tego rozporządzenia do gaśnic.

Natomiast Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2002 nr 120 poz. 1021) mówi w:

§ 1. Dozorowi technicznemu podlegają następujące rodzaje urządzeń technicznych:
[.....]
e) zbiorniki przenośne - zmieniające miejsce między napełnieniem a opróżnieniem - o pojemności większej niż 0,35 dm3 i nadciśnieniu wyższym niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania lub transportowania cieczy lub gazów, z wyjątkiem pojemników aerozolowych jednorazowego użytku i pojemników przeznaczonych do transportu i dystrybucji napojów gazowanych, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest nie większy niż 500 barów x dm3, a nadciśnienie jest nie wyższe niż 7 barów.

Poniżej pismo gdzie Minister Gospodarki wyraził swoje zdanie w tym temacie i wyraźnie jest napisane że "...obecnie nie ma przepisów wykonawczych do ustawy o dozorze technicznym...w związku z tym właściwa jednostka UDT powinna stosować zalecenia producenta w tym zakresie..."


Wnioskując można stwierdzić: gaśnice nie podlegają badaniom UDT a jeśli właściwy UDT dla "miejsca zamieszkania/ prowadzenia działalności gospodarczej/ jakkolwiek by to nie było nazwane" może różnie interpretować przepisy i albo wymagać badań co 5 lat albo nie.

Urząd Dozoru Technicznego w świetle obowiązujących przepisów nie może dokonywać kontroli żadnego urządzenia (w tym zbiornika ciśnieniowego), jeśli go o to właściciel urządzenia (w tym zbiornika) nie poprosi na piśmie.

Kolejna sprawa jest z tym czy dany producent zaleca badania UDT ponieważ:

§3.3. Rozporządzenia MSWiA 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. Nr 109 poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r. "Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku."

Reasumując:

1. Nie ma obligatoryjnego obowiązku sprawdzania gaśnic przez UDT,

2. Można takie badanie przeprowadzić profilaktycznie raz na 5 lat,

3. Badanie takie jeśli już postanowiliśmy przeprowadzić to dla gaśnic proszkowych/pianowych 6 kg i więcej,

4. Jeśli producent podaje, że takie badanie jest wymagane to powinno być ono wykonane,

5. Wyjątkiem są gaśnice śniegowe, w których termin ważności wynosić może nawet 10 lat, a datę ważności ostatniego badania UDT odczytać można z cechy wybitej bezpośrednio na górnej części butli. Konserwatorzy w ramach prowadzonych czynności kontrolują datę produkcji uwzględniając datę następnego badania.

Jeśli więc nie chcemy płacić dodatkowo za badanie ciśnieniowe gaśnicy - jaka by ona nie była zmieńmy firmę, która dokonuje u nas przeglądu technicznego gaśnic lub poinformujmy firmę dokonującą przeglądu, iż nie życzymy sobie płacić za dodatkową usługę nawet jeśli to jest opłata raz na 5 czy 10 lat.

 

autor:

Gustaw Bombik

inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej

 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Gaśnicę wynalazł w 1816 roku Anglik - George Manmby, komendant koszar w Yarmouth (miasto położone na wyspie Wight). Impulsem do jej stworzenia był pożar, którego był świadkiem i niemożność fachowego i szybkiego ugaszenia go.

Głównym elementem jego gaśnicy był metalowy walec, w którym znajdowała się woda wypuszczana pod wpływem sprężonego powietrza.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt