Rozmiar czcionki: 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start Bezpiecznie na co dzień Bezpieczeństwo pożarowe Wszystko o przeglądach gaśnic

Wszystko o przeglądach gaśnic

 
Spis treści
Wszystko o przeglądach gaśnic
Autoryzacja konserwatora gaśnic
Wszystkie strony

Przegląd sprzętu gaśniczego, gaśnicNa pytanie zadane kilku rzeczoznawcom ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych: kto może dokonywać okresowych przeglądów gaśnic najczęściej słyszy się, iż autoryzowani konserwatorzy gaśnic. Podobnie z resztą odpowiedział jeden z pracowników Centrum Naukowo - Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy.

Nic jednak bardziej błędnego.

Według najnowszych przepisów w tym zakresie tj. wg. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 109, poz. 719)

§ 3

2. Urządzenie przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne, zwane dalej "gaśnicami", powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno - ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez ich producentów.

3. przegląd techniczny i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzone w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

Bardzo trafnie odpowiedział na pytanie: kto może dokonywać przeglądu technicznego oraz konserwacji gaśnic Pan Heyman specjalista z Jednostki Certyfikującej Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej: Czy mnie się to podoba, czy nie, ale przegląd i konserwację gaśnic może dokonywać każdy, byle robił to zgodnie z Polskimi Normami oraz instrukcjami producentów.

Kwestia uprawnień konserwatora gaśnic.

W Polskim prawie nie funkcjonuje takie uprawnienie jak konserwator gaśnic - nie ma nigdzie określonego w prawie programu, sposobu przeprowadzania takiego kursu ani wzoru zaświadczenia. Mówiąc bardzo kolokwialnie i nie obrażając nikogo jest to taki sam rodzaj kursu jak kurs hafciarski, czyli daje on umiejętności, a nie uprawnienia.

Oczywiście nie neguję, iż takie kursy powinny się odbywać. Powinny być jednak stworzone pewne standardy tych kursów, które spowodowałyby, iż nie każda firma która ma ochotę mogłaby wymyślić sobie swój kurs konserwatora i go organizować.

Kurs konserwatora organizowany jest między innymi przez:

 • Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszewskiego - Państwowy Instytut Badawczy,
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa.
 • Producenci gaśnic,
 • Firmy szkoleniowe specjalizujące się w szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Przegląd to okresowe sprawdzenie stanu technicznego gaśnic i agregatów gaśniczych, mające na celu stwierdzenie ich sprawności technicznej, zapewniającej właściwe działanie w chwili użycia. Naprawa, to czynności warsztatowe, których celem jest przywrócenie funkcji użytkowej jednostce podręcznego sprzętu gaśniczego. W ramach naprawy przeprowadza się: demontaż i montaż sprzętu, wymianę środka gaśniczego, czyszczenie, malowanie i badanie wytrzymałościowe zbiornika oraz znakowanie sprzętu.

Szczegółowe wymagania można znaleźć w Polskich Normach - PN-EN 3-7:2008. "Gaśnice przenośne. Część 7. Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań".

Do dokonania w/w czynności konserwacyjnych konserwatorowi lub firmie zajmującej się przeglądami i konserwacją gaśnic oraz agregatów gaśniczych przydatne jest następujące wyposażenie :

 • stanowisko do demontażu gaśnic,

 • mechaniczny dozownik proszku,

 • stanowisko do napełniania azotem gaśnic typu "X" przeponowych i ze wskaźnikiem ciśnienia,

 • zbiornik wodny do sprawdzania szczelności gaśnic,

 • stanowisko do ładowania naboi gaśnic typu "Z",

 • waga 0-50 kg,

 • waga do naboi 0-2000 g,

 • stanowisko do mechanicznego czyszczenia zbiorników,

 • stanowiska do malowania gaśnic.

mała dywagacja:

Spotkać się można z potocznym określeniem "legalizacja" gaśnicy. Nie istnieje jednak takie pojęcie jak "legalizacja" gaśnicy. Legalizować można co najwyżej zbiornik gaśnicy - tylko te, które podlegają Urzędowi Dozoru Technicznego. 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Wypadki we własnych domach zdarzają się znacznie częściej niż wypadki drogowe. Urazy ciała powstają wskutek potknięcia się, przytrzaśnięcia palców drzwiami, przygniecenia ciężkimi przedmiotami, oparzenia gorącą wodą lub podpalenia sofy.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt