Rozmiar czcionki: 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start Bezpiecznie na co dzień Pierwsza pomoc Oznakowanie apteczek pierwszej pomocy

Oznakowanie apteczek pierwszej pomocy

 

pierwsza pomocJak wiele kolorów krzyża i jego rodzajów można spotkać na apteczkach pierwszej pomocy, czy torbach ratowniczych, wie tylko ta osoba, która interesuje się tym tematem. Jednak czasami dobrze jest mieć tą świadomość, jaki ten krzyż powinien być.

Czy kolor krzyża w zakładowej apteczce pierwszej pomocy, czy apteczce samochodowej może mieć znaczenie?

Polska nie ma standardu, wyposażenia apteczek zakładowych, czy samochodowych, ale mamy standard oznakowania takich apteczek, choć trzeba dodać, iż nie jest on dostatecznie rozpowszechniony. Stosowanie jednolitego oznakowanie apteczek zwiększa szanse na ich odnalezienie przez osoby postronne/świadków wypadku, którzy chcieliby np. udzielić nam pierwszej pomocy i przydałyby im się środki opatrunkowe właśnie z naszej firmowej apteczki lub z naszej apteczki samochodowej.

Kwestia koloru krzyża na apteczce pierwszej pomocy

krzyż zielonyNa zielonym tle biały krzyż to jest to właściwe oznakowanie zalecane przez Unię Europejską.
Unia Europejska przyjęła Dyrektywą Rady nr 92/58/EWG specjalny znak na oznaczenie przedmiotów w miejscach związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 148 poz. 974) wdrożyło tę dyrektywę do prawa polskiego oraz wprowadziło normę dotyczącą wyglądu takich znaków (PN-93/N-01256/03). Obecnie* zastąpioną normą PN-ISO 7010:2006 punkt odniesienia E003 /Pierwsza pomoc medyczna/, które to oznakowanie tyczy się również apteczek pierwszej pomocy, czasami zwanych apteczkami pierwszej pomocy przedmedycznej. O oznakowaniu punktów pierwszej pomocy oraz miejsc usytuowania apteczek pierwszej pomocy jest również mowa w § 44 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, gdzie jest mowa, iż oznakowanie to ma być zgodne z Polską Normą.

 

krzyż czerwony Czerwony krzyż na białym tle zarezerwował sobie na Komitet Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, w Polsce jego przedstawiciel Polski Czerwony Krzyż. Jeśli na naszej apteczce znajduje się czerwony krzyż to możemy się spodziewać, iż jeśli zobaczy go przedstawiciel Czerwonego Krzyża, to może nam zarzucić bezprawne używanie logo/znaku jego organizacji, co w skrajnych przypadkach może wiązać się z wytoczeniem nam procesu o nieuzasadnione użycie znaku zastrzeżone.
Ochrona znaku czerwonego krzyża jest obowiązkiem Polskiego Czerwonego Krzyża wynikającym: z prawa międzynarodowego, z Ustawy o PCK, regulaminu uchwalonego przez Radę Delegatów Międzynarodowego Ruchu CK i CP, Statutu PCK i uchwał wydanych przez organy statutowe PCK.
Równoramienny czerwony krzyż na białym tle jest znakiem chronionym przepisami prawa międzynarodowego (Konwencje Genewskie o ochronie ofiar wojny z 1949 r.) oraz prawa wewnętrznego (Ustawa o Polskim Czerwonym Krzyżu z 1964 r.) i może być używany wyłącznie przez służby medyczne sił zbrojnych oraz stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża.

 

Krzyż niebieski jest zwyczajowo przypisany służbom ratowniczym.

krzyż niebieski

Krzyż niebieski czteroramienny używa w swoim oznakowaniu ? wkomponowany jest w ich logo: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe działające w strukturach Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i inne organizacje ratownicze.

 

GOPR TOPRWOPRHSRHOPR

krzyż paramedycznyKrzyż niebieski sześcioramienny używany jest również przez służby ratownicze (tzw. krzyż św. Andrzeja, czy paramedyczny). Krzyż ten z wpisanym w środek wężem eskulapem owijającym się na lasce jest zwyczajowo przypisany do oznakowywania medycznego Polsce służb ratownictwa medycznego. Krzyż sześcioramienny niebieski również chętnie używany przez inne organizacje, czy instytucje o charakterze ratowniczym np. Niebieski sześcioramienny krzyż z wpisaną w środek lilijką harcerską jest logiem Harcerskiej Szkoły Ratownictwa działającej w strukturze Związku Harcerstwa Polskiego.
Natomiast krzyż zielony jest zwyczajowym oznaczeniem używanym w weterynarii.

* stan prawny na dzień 14.08.2009 r.

Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy
Cdn.

 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Gaśnicę wynalazł w 1816 roku Anglik - George Manmby, komendant koszar w Yarmouth (miasto położone na wyspie Wight). Impulsem do jej stworzenia był pożar, którego był świadkiem i niemożność fachowego i szybkiego ugaszenia go.

Głównym elementem jego gaśnicy był metalowy walec, w którym znajdowała się woda wypuszczana pod wpływem sprężonego powietrza.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt