Rozmiar czcionki: 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Reklama
Start Bezpiecznie na co dzień Pierwsza pomoc Stany zagrożenia życia (I)

Stany zagrożenia życia (I)

 
sosPostępowanie z poszkodowanym na miejscu zdarzenia zależy od oceny jego stanu zdrowia. We wstępnej fazie działania ratowniczego jak i na poziomie pierwszej pomocy potrzebna jest znajomość i umiejętność stosowania zasad wstępnej oceny stanu poszkodowanego, tzw. ABC ratownicze, jak i rozpoznanie stanu zagrożenia życia. Stany zagrożenia życia wymagają szybkiej reakcji ze strony osoby pomagającej. Błędna interpretacja, zaniechanie i nasza niewiedza w postępowaniu z napotkanym poszkodowanym będącym w potrzebie może skończyć się jego śmiercią. Organizm każdego z nas śmiało można nazwać ?systemem zbudowanym z ściśle współpracujących ze sobą układów?. Trzy z nich są najważniejsze pod względem ratowniczym, odpowiadają one nie tylko za nasze zdrowie, ale przede wszystkim za życie. Funkcjonowanie układu oddechowego, układu krążenia i układu nerwowego odpowiedzialne jest za podtrzymywanie podstawowych czynności życiowych, do których zaliczamy oddychanie
i krążenie. Wspólne działanie tych trzech układów w nomenklaturze ratowniczej nazywane jest triadą przeżycia.triada przeżycia

 Funkcjonowanie naszego organizmu (systemu), nie było by możliwe bez źródła energetycznego, jakim jest TLEN, który jest podstawą do zachowania prawidłowej pracy komórek tworzących nasz organizm. Zaburzenia w ?dostawie? tlenu i jego złe przetworzenie powoduje wystąpienie nieprawidłowości w systemie. W pierwszej fazie na poziomie komórkowym jednego z układów, w miarę czasu nieprawidłowości te dotyczą coraz szerszej przestrzeni naszego organizmu.
Układ oddechowy umożliwia pobranie TLENU do systemu. Za pomocą układu krwionośnego jest on transportowany do każdej komórki organizmu. Transport ten nie byłby możliwy gdyby nie praca serca, powodująca stałe przemieszczanie się krwi. Jednocześnie praca serca zależna jest od dostarczonego TLENU. Praca płuc i centralnego układu nerwowego (CUN) nie byłaby możliwa gdyby nie tlen. CUN, jako centrum dowodzenia zmianami zachodzącymi w organizmie reguluje czynności oddechowe oraz współ reguluje pracę serca. Mózg, bo to on kryję się pod nazwą CUN, jest najbardziej odporny ze wszystkich narządów na braki w dostawie tlenu, po upływie ok. 4 minut od zatrzymania krążenia mózg zaczyna wykazywać nieodwracalne zmiany, powolne obumieranie. Zmiany w funkcjonowaniu CUN powodują brak koordynacji pracy innych narządów.

Po upływie statystycznych 4 minut od chwili zatrzymania krążenia w obrębie centralnego układu nerwowego zachodzą nieodwracalne zmiany, dlatego tak ważne jest jak najszybsze wdrożenie odpowiednich działań ratujących życie.
Funkcjonowanie układu oddechowego, układu krążenie i układu nerwowego jest ściśle ze sobą powiązane. Zaburzenia pracy któregoś z nich skutkują zaburzeniami w pozostałych układach.  Ich istotna rola w systemie nakazała zaburzenia takie nazwać Stanami Zagrożenia Życia.

Więcej po zalogowaniu

 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców z Peninsula College of Medicine & Dentistry (PCMD) w Wielkiej Brytanii wydają się popierać tezę, że kontrola ciśnienia tętniczego powinna być wykonywana na obu rękach.

Choć zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ciśnienie powinno być mierzone na obu rękach, ankiety przeprowadzone wśród lekarzy ujawniły, że nie robią oni tego zbyt często. 
"Nasze wyniki wskazują, że różnica pomiędzy ciśnieniem skurczowym na prawej i lewej ręce wynosząca 10 mmHg może pomóc w identyfikacji pacjentów z grupy ryzyka, którzy wymagają dalszej oceny stanu naczyń krwionośnych" - powiedział dr Christopher Clark, prowadzący badania. Różnicę tę naukowcy wiążą z chorobami naczyń obwodowych. Przebiegają one zwykle bezobjawowo, ale mogą prowadzić do zwężenia lub niedrożności tętnic. Natomiast rozbieżność wynosząca 15 mmHg może świadczyć o ryzyku chorób naczyń mózgowych, a także o zwiększonym o 70 proc. ryzyku zgonu z powodu chorób układu krążenia. Nie jest przy tym istotne, na której ręce wartość ciśnienia jest wyższa. 

Źródło: Lancet 2012, doi:10.1016/S0140-6736(11)61710-8.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt