Rozmiar czcionki: 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start Bezpiecznie na co dzień Aktualności Stan bezpieczeństwa w Polsce w 2009 roku

Stan bezpieczeństwa w Polsce w 2009 roku

 

PolicjaPozytywne, długoletnie trendy ograniczenia przestępczości w Polsce zostały w 2009 r. utrzymane. Prawie we wszystkich kategoriach przestępstw tzw. szczególnie uciążliwych społecznie odnotowano spadki. Ogólny wzrost liczby przestępstw o 2,7% wiąże się ze wzrostem ujawnianych przez Policję przestępstw narkotykowych i gospodarczych. To także efekt wzrostu skuteczności ścigania sprawców przestępstw, a ta w ubiegłym roku również była wyższa. Wykrywalność na przestrzeni ostatnich 10 lat wzrosła o prawie 20%.

Priorytetem działania Policji na 2009 rok było utrzymanie stanu bezpieczeństwa w Polsce na poziomie porównywalnym do 2008 roku. Najnowsze dane pokazują, że pozytywny trend w zakresie walki z przestępczością został utrzymany. Analizując ostatnie 10 lat wyraźnie widać, że po okresie wzrostu liczby przestępstw w latach 2000-2004 (wtedy w Polsce odnotowano prawie 1 mln 300 tysięcy przestępstw), kolejne lata to ich spadek. W ubiegłym roku wszczęto ogółem 994.959 postępowań w sprawach o przestępstwa. W stosunku do roku poprzedniego jest to nieznaczny wzrost (o 2,7%), jednak po szczegółowej analizie okazuje się, że duży wpływ na to ma większa liczba ujawnionych przez Policję przestępstw narkotykowych i gospodarczych. W kategoriach przestępstw uznawanych za uciążliwe społecznie, takich jak: zabójstwa, bójki, pobicia, kradzieże, kradzieże samochodów, rozboje, wymuszenia - nastąpiły spadki. Wzrost odnotowano jedynie w kategorii kradzieży z włamaniem.

Pozytywny trend w walce z przestępczością to także kolejny rok wzrostu skuteczności ścigania sprawców przestępstw. W stosunku do ogólnej liczby przestępstw, jest ona na poziomie ponad 67%. Jeszcze rok wcześniej była niższa o 1,2%, zaś 10 lat temu, w 2000 roku wynosiła zaledwie 47,8%. Zatem ostatnia dekada do wzrost tzw. wykrywalności o prawie 20%.

Szczegóły dotyczące poszczególnych przestępstw wyglądają następująco:

 • zabójstwo - w 2009 roku polska Policja wszczęła 729 postępowań związanych z popełnieniem, bądź usiłowaniem zabójstwa. W porównaniu do 2008 roku jest to 2,5% spadek (19 spraw mniej). W stosunku do najtragiczniejszego pod tym względem 2001 roku, kiedy to odnotowano 1 169 takich przestępstw, jest to spadek o 440 takich przestępstw. Wykrywalność w tej kategorii utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie - ponad 92%.
 • bójka lub pobicie ? w ciągu całego roku wszczęto 12 559 postępowań o to przestępstwo, czyli o 9% mniej, aniżeli rok wcześniej. W liczbach bezwzględnych spadek ten wynosi 1 237 czynów. Skuteczność ścigania sprawców bójek i pobić wyniosła 79,6% i jest najwyższa od 2000 roku.
 • przestępstwa rozbójnicze ? w 2009 roku odnotowano 17 974 takie przestępstwa, czyli o 485 mniej aniżeli rok wcześniej (spadek o 2,6%). Spadek ten jest jeszcze większy, jeżeli porównamy liczby na przestrzeni kilku lat. W roku 2000 bądź 2003 takich przestępstw było ponad 45 tysięcy. Od 2003 roku także systematycznie rośnie skuteczność ścigania w tej kategorii. Wtedy wynosiła 48%, zaś w 2009 roku jest to 66,3%. Również jest to poziom najwyższy na przestrzeni ostatnich 10 lat.
 • zgwałcenia ? takich przestępstw odnotowano 1 816, czyli o 225 mniej (spadek o 11%) aniżeli w roku 2008. Wartość ta jest również najniższa na przestrzeni ostatnich 10 lat. Wskaźnik wykrycia wynosi 82,6% i jest o 1,5% wyższy aniżeli rok wcześniej.
 • kradzież cudzej rzeczy ? ogółem w 2009 roku odnotowano 207.087 tzw. kradzieży zwykłych, czyli o 1.850 mniej aniżeli rok wcześniej (spadek o 0,9%). Zatem utrzymana została tendencja spadkowa. Dla porównania w latach 2000-2005 rocznie odnotowywano ponad 300 tysięcy takich przestępstw, najwięcej w 2004 roku ? bo prawie 335 tysięcy. Skuteczność ścigania wynosi tu 26,6% i jest nieznacznie wyższa (o 0,6% ) aniżeli rok wcześniej.
 • kradzież samochodu ? w tej kategorii przestępstw na przestrzeni ostatnich 10 lat nastąpił bardzo wysoki spadek, bo o 76%. W 2000 roku w całym kraju ukradziono ponad 70 tysięcy aut. Z roku na rok ta liczba była coraz niższa i w 2009 wynosiła 16 915 skradzionych pojazdów. W stosunku do 2008 roku to mniej o 326 takich przypadków. Wykrywalność kradzieży samochodów kształtuje się na poziomie 23,2% i jest o 2,2% wyższa aniżeli w 2008 roku. Dla porównania w 2000 roku było to 8,9%.
 • kradzież z włamaniem ? w tej kategorii przestępstw na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat także odnotowano duży spadek. W 2000 roku wszczęto ponad 329 tysięcy postępowań, zaś w roku 2009 ? 118 945. W stosunku do roku 2008 jest to wzrost o 9,1%. Skuteczność ścigania systematycznie rośnie od 2003 roku i obecnie kształtuje się na poziomie 28,6%.


W 2009 roku podjęto także systemowe działania w zakresie walki z przestępczością narkotykową. Skuteczne działania CBŚ, połączone z pracą nowo utworzonych w komendach w całym kraju komórek do walki z narkotykami przynosi oczekiwane rezultaty. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wszczęto 20 260 postępowań w sprawach narkotykowych, czyli o 4,8% więcej aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Liczba ujawnianych tego typu czynów rośnie od 2000 roku, kiedy to w Polsce wszczęto niecałe 6 tys. takich postępowań. Skuteczność ścigania wynosi 97,1% i jest nieznacznie wyższa (o 0,8%) aniżeli rok wcześniej.

Efekt aktywności pracy Policji to także większa liczba ujawnianych przestępstw gospodarczych. Tych Policja odnotowała 72 735, czyli o 5,1% więcej aniżeli w 2008 roku. Wskaźnik wykrycia wynosi 94,8 % i jest o 0,8% wyższy aniżeli przed rokiem.

Rok 2009 to także rok spadku przestępstw drogowych, co wiąże się z poprawą stanu bezpieczeństwa na naszych drogach. Mniej było wypadków, mniej osób zabitych i rannych, więcej natomiast nietrzeźwych kierowców. Ogółem w Polsce w związku z przestępstwami drogowymi Policja wszczęła 177 987 postępowań (o 3 210 mniej aniżeli w 2008 roku), przy czym 147 865 to przestępstwa związane z jazdą pod wpływem alkoholu.

Dzisiaj w budynku MSWiA o godzinie 10.00 odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk. Spotkanie dotyczyło podsumowania pracy Policji i stanu bezpieczeństwa w Polsce w 2009 roku.

Artykuł pochodzi ze strony policja.pl

Policja

TAGI:
 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców z Peninsula College of Medicine & Dentistry (PCMD) w Wielkiej Brytanii wydają się popierać tezę, że kontrola ciśnienia tętniczego powinna być wykonywana na obu rękach.

Choć zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ciśnienie powinno być mierzone na obu rękach, ankiety przeprowadzone wśród lekarzy ujawniły, że nie robią oni tego zbyt często. 
"Nasze wyniki wskazują, że różnica pomiędzy ciśnieniem skurczowym na prawej i lewej ręce wynosząca 10 mmHg może pomóc w identyfikacji pacjentów z grupy ryzyka, którzy wymagają dalszej oceny stanu naczyń krwionośnych" - powiedział dr Christopher Clark, prowadzący badania. Różnicę tę naukowcy wiążą z chorobami naczyń obwodowych. Przebiegają one zwykle bezobjawowo, ale mogą prowadzić do zwężenia lub niedrożności tętnic. Natomiast rozbieżność wynosząca 15 mmHg może świadczyć o ryzyku chorób naczyń mózgowych, a także o zwiększonym o 70 proc. ryzyku zgonu z powodu chorób układu krążenia. Nie jest przy tym istotne, na której ręce wartość ciśnienia jest wyższa. 

Źródło: Lancet 2012, doi:10.1016/S0140-6736(11)61710-8.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt