Rozmiar czcionki: 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Środki ochrony indywidualnej Wymagania i bezpieczeństwo użytkowania hełmów ochronnych

Wymagania i bezpieczeństwo użytkowania hełmów ochronnych

 
Spis treści
Wymagania i bezpieczeństwo użytkowania hełmów ochronnych
Strona 2
Wszystkie strony

Hełmy ochronneŚrodki ochrony głowy, w tym hełmy ochronne powinny być stosowane przez pracowników na następujących pracach:

a) prace budowlane, zwłaszcza na rusztowaniach i w ich sąsiedztwie, przy wznoszeniu i demontażu szalowania, przy rozbiórkach obiektów budowlanych, prace montażowe i instalacyjne,

b) prace na mostach, konstrukcjach stalowych, masztach, wieżach, stalowych konstrukcjach hydraulicznych, wielkich piecach, w stalowniach, walcowniach, dużych zbiornikach i rurociągach, stacjach energetycznych, prace remontowo-montażowe przy kotłach i ich instalacjach,

c) prace ziemne i skalne, prace w wykopach, rowach, szybach i tunelach,

d) prace w podziemnych wyrobiskach, kopalniach odkrywkowych, przy wydobywaniu węgla i innych surowców mineralnych,

e) prace z materiałami wybuchowymi,

f) prace przy wielkich piecach, w zakładach przeróbki rud, kuźniach i odlewniach metali,

g) prace w sąsiedztwie urządzeń do podnoszenia, dźwigów i przenośników,

h) prace przy piecach przemysłowych,

i) prace w stoczniach okrętowych,

j) prace manewrowe na kolei.

Głównym zadaniem hełmów ochronnych jest zabezpieczenie  głowy użytkownika przed:

 • uderzeniami  pochodzącymi od spadających przedmiotów,
 • uderzeniami  o nieruchome niebezpieczne obiekty na stanowisku pracy,
 • poprzecznie  działającymi siłami ściskającymi,
 • przed otwartym płomieniem, odpryskami stopionego metalu,
 • porażeniem  prądem elektrycznym,
 • czynnikami chemicznymi jak; woda i wodne roztwory, kwasy i zasady,  rozpuszczalniki organiczne, środki ochrony roślin.

Hełmy ochronne spełniające służą również jako konstrukcja bazowa dla innych środków ochrony indywidualnej np. osłon oczu i twarzy, ochronników słuchu, osłon karku itp. Oprócz swojej podstawowej funkcji hełmy ochronne są specjalnie projektowane dla określonych stanowisk pracy wykorzystując specyficzne właściwości materiałów, z których są wykonane oraz ich cechy konstrukcyjne. Najczęściej spotykamy następujące  rodzaje hełmów ochronnych:

 • hełmy budowlane i przemysłowe
 • hełmy do pracy na wysokości
 • hełmy dla kanalarzy
 • hełmy dla górników
 • hełmy dla leśników
 • hełmy dla elektromonterów
 • hełmy dla hutników

Przemysłowy  hełm ochronny zabezpiecza pracownika, jeżeli jest on zagrożony przez spadające przedmioty, które mogą uderzając w część ciemieniową głowy spowodować np. poważne uszkodzenia czaszki, mózgu lub kręgów szyi. Norma PN-EN 397 pt. "Przemysłowe hełmy ochronne" określa wymagania fizyczne i parametry techniczne, metody badań i wymagania dotyczące znakowania hełmów ochronnych dla przemysłu.

Skorupa stanowiąca zewnętrzną część hełmu nadaje mu zasadniczy kształt. Jej podstawowym zadaniem jest przejęcie uderzenia, częściowe pochłonięcie jego energii oraz przekazanie pozostałej części energii na więźbę. Drugim zasadniczym zadaniem skorupy jest niedopuszczenie do kontaktu obiektów o ostrych kształtach z głową użytkownika. W zależności od typu hełmu skorupa może być wyposażona w daszek, rondo, rynienkę obciekową dla wody, otwory wentylacyjne, uchwyty do mocowania nauszników przeciwhałasowych lub osłony twarzy itp. W chwili obecnej do produkcji skorup hełmów stosuje się polietylen, ABS, lub laminaty poliestrowo-szklane. Więźba stanowi wewnętrzną część hełmu, przymocowaną do skorupy i stykającą się bezpośrednio z głową użytkownika. Jej zadaniem jest amortyzowanie uderzenia przyjętego przez skorupę oraz rozłożenie działających wówczas sił na możliwie największą powierzchnię górnej części głowy. Pasy nośne więźby są najczęściej wykonywane z tkanych taśm poliamidowych lub poliestrowych. Pas główny obejmuje głowę użytkownika na wysokości czoła i podstawy czaszki i w powiązaniu z więźbą umożliwia stabilne osadzenie hełmu na głowie. Zadaniem potnika, mocowanego po wewnętrznej stronie pasa głównego, jest wchłanianie potu wydzielanego przez skórę w okolicy czoła. Pasek podbródkowy jest dodatkowym elementem zabezpieczającym przed spadaniem hełmu z głowy i może być wyeliminowany w przypadku odpowiedniego ukształtowania pasa głównego oraz więźby.

Hełm powinien zachowywać swoje parametry ochronne w całym zakresie temperatur występujących na danym stanowisku pracy. W chwili obecnej wyróżnia się w tym zakresie cztery kategorie hełmów:

 • podstawowa - zakres temperatur stosowania od -10°C do +50°C;
  bez szczególnego oznaczenia na hełmie,
 • do stosowania w niskich temperaturach, zakres temperatur stosowania od -20°C; oznaczenie na hełmie -20°C,
 • do stosowania w bardzo niskich temperaturach, zakres temperatur stosowania od -30°C; oznaczenie na hełmie -30°C,
 • do stosowania w bardzo wysokich temperaturach, zakres temperatur stosowania do +150°C; oznaczenie na hełmie +150°C.

Jeżeli praca wykonywana na danym stanowisku jest związana z dużym wysiłkiem fizycznym i wysoką temperaturą otoczenia, która wiąże się z nadmiernym poceniem należy dobrać hełm zapewniający dobrą wentylację np. wyposażony w otwory wentylacyjne. Jeżeli praca wykonywana na danym stanowisku pracy, ze względu na przyjmowane przez pracownika pozycje, stwarza ryzyko spadania hełmu z głowy należy dobrać konstrukcję hełmu, która posiada tak ukształtowany pas główny, aby dokładnie opasywał część potyliczną głowy lub jest wyposażona w pasek podbródkowy.

Jeżeli praca na stanowisku pracy wiąże się z ryzykiem kontaktu z elementami pozostającymi pod napięciem należy stosować hełmy posiadające odpowiednie własności elektroizolacyjne - oznaczenie na hełmie 440Vac.

Jeżeli praca na stanowisku pracy naraża pracownika na działanie odprysków stopionego metalu należ stosować hełmy odporne na takie działanie - oznaczenie na hełmie MM.

Jeżeli na stanowisku pracy występuje zagrożenie zgniecenia bocznego głowy należy stosować hełmy o podwyższonej odporności w tym zakresie - oznaczenie na hełmie LD.

Jeżeli hełm stosowany jest do prac leśnych - oznakowanie na hełmie F.

Jeżeli na stanowisku pracy istnieje konieczność stosowania osłon twarzy oraz nauszników przeciwhałasowych należy stosować hełmy posiadające odpowiednie gniazda zaczepowe umożliwiające zamocowanie takich ochron.

Jeżeli na stanowisku pracy występują inne czynniki mogące wpływać na utratę parametrów ochronnych przez hełm np. agresywne substancje chemiczne to należy ten fakt uwzględniać podczas doboru.

Jeżeli na stanowisku pracy występuje zagrożenie wybuchowe należy stosować hełmy o własnościach antyelektrostatycznych. 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Częsta jazda na rowerze sprzyja impotencji u mężczyzn. Ale u kobiet może również powodować zaburzenia, np. mniejsze odczuwania bodźców seksualnych w narządach płciowych - sugerują badania opublikowane przez "The Journal of Sexual Medicine".

Dr Marsha K. Guess z Yale School of Medicine wyjaśnia, że u mężczyzn podczas jazdy rowerem dochodzi do ucisku nerwów oraz naczyń krwionośnych prostaty, co sprzyja zaburzeniom erekcji. We wcześniejszych badaniach dr Steven M. Schrader z National Institute for Occupational Safety and Health zauważył, że często występują one u policjantów patrolujących dzielnice miast rowerami.

Więcej …

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt