Rozmiar czcionki: 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Ratownictwo Koncepcja systemu alarmowego 112 w Polsce - Strona 3

Koncepcja systemu alarmowego 112 w Polsce - Strona 3

 
Spis treści
Koncepcja systemu alarmowego 112 w Polsce
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Wszystkie strony

 

Platforma Lokalizacyjno - Informacyjna z Centralną Bazą Danych będzie miała za zadanie zbierania danych lokalizacyjnych o abonentach telefonii stacjonarnej oraz o lokalizacji za pomocą danych GPS abonenta telefonii mobilnej. Dzięki sprawnemu funkcjonowaniu PLI z CBD osoba alarmująca - wzywająca służby ratunkowe będzie mogła być w ciągu kilkunastu sekund zlokalizowana tzn. operator numeru alarmowego będzie mógł zidentyfikować położenie tej osoby. Ta funkcjonalność ma duże znaczenie w przypadku, kiedy osoba alarmująca nie zna swego położenia, nie potrafi skomunikować się z nikim z otoczenia i nie może ustalić gdzie się znajduje, są trudne warunki pogodowe śnieżyca, gęsta mgła, lub trudne warunki geograficzne - gęsty las i osoba wzywająca służby ratunkowe straciła orientację.

Informacje dostarczane przez tą platformę:

 1. informacje dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, czyli miejsca, z którego nadawane jest zgłoszenie alarmowe:
  • dla sieci stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - dokładny adres,
  • dla publicznej sieci mobilnej - geograficzne płożenie zgłaszającego,
 2. dane teleadresowe.

Jak widać komponent PLI jest ważnym elementem Systemu Powiadamiania Ratunkowego warto tutaj zauważyć, iż jego sprawne funkcjonowanie zależy od kilku czynników:

 • sprawności rejestracji przenosin między różnymi operatorami zarówno telefonii stacjonarnej jak i mobilnej,
 • zagęszczenia poszczególnych sieci telefonicznych,
 • od rozwiązań jakie zostaną zastosowane w stosunku do wirtualnych operatorów telefonicznych (tzn. takich, którzy nie posiadają własnej infrastruktury, a korzystają z infrastruktury innych operatorów)

Na etapie studium wykonalności systemu SIPR zidentyfikowano następujące problemy:

 • brak jednolitego i spójnego rozwiązania IT, które mogłoby być wykorzystane w systemie powiadamiania ratunkowego,
 • brak spójności technologicznej w działaniach poszczególnych służb, co uniemożliwia elektroniczną wymianę informacji i dokumentów pomiędzy nimi,
 • brak jednolitych standardów procesów przyjmowania i obsługiwania zgłoszeń alarmowych,
 • brak powszechnych rozwiązań wspomagających pracę operatorów i dyspozytorów CPR (np. częsta rejestracja zdarzeń odbywa się na papierze),
 • brak docelowego rozwiązania pozwalającego na lokalizację abonenta wywołującego zgłoszenie,
 • brak powszechnych narzędzi analitycznych w zakresie analiz statystycznych (liczba przyjmowanych zgłoszeń, czas obsługi zdarzenia itp.) (8)

Do tych problemów ogólnych można dopisać kilka problemów szczegółowych,

 • problem z lokalizacją abonentów korzystających z rozwiązań telefonii Internetowej tzw. bramek VoIP,

-   brak obowiązku prawnego i technicznego wybierania numeru kierunkowego przypisanego lokalizacyjnie do danego obszaru (centrum handlowe z Łodzi może mieć numer kierunkowy 12 - przypisany w telefonii tradycyjnej do województwa małopolskiego),

-   korzystanie coraz powszechniej przez młodych użytkowników Internetu z programów mylących lokalizację adresu IP komputera,

-   operatorem bramki może być firma z zagranicy i nie udostępni nam danych swojego klienta (inne wymogi prawne),

 • brak możliwości uzyskania danych abonenta końcowego dokonującego zgłoszenia alarmowego z powodu braku jego danych,
 • brak u niektórych operatorów telefonii komórkowej wystarczająco gęstej infrastruktury technicznej (mała liczba nadajników), co powoduje niedokładną lokalizację osoby alarmującej.

Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna 112 (OST 112) tu drugi z projektów technicznych, które będą miały znaczący wpływ na działanie systemu alarmowego w Polsce.

W ramach tego projektu utworzony zostanie nowoczesny system łączności, zarządzany niezależnie od komercyjnych operatorów telekomunikacyjnych, na potrzeby służb ratowniczych. W ramach realizacji projektu przewidziane jest podłączenie do jednej sieci teletransmisji co najmniej 868 lokalizacji, istotnych z punktu widzenia funkcjonowania CPR/WCPR, a także jednostek PSP, Policji oraz PRM, a w efekcie zapewnienie we wskazanych lokalizacjach pełnego zakresu usług teletransmisji i łączności głosowej, niezbędnych do  sprawnej realizacji zadań związanych z ratownictwem i zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

Dzięki sieci OST 112 będzie możliwe np.:

 • wykorzystanie w razie niewystarczającej liczby operatorów w danym WCPR - katastrofa budowlana porównywalna do tragedii w Katowickich Halach Targowych, wykorzystanie do zbierania danych istotnych WCPR z innego województwa,
 • przełączenie z WCPR w Krakowie do WCPR w Gdańsku, jeśli okaże się , iż osoba dokonująca zgłoszenia z Krakowa to obcokrajowiec władający wyłącznie językiem arabskim, a obecnie na dyżurze w Gdańsku jest operator władający językiem arabskim,
 • zarządzanie znaczną ilością sił i środków w przypadku sytuacji nadzwyczajnych obejmujących zasięgiem więcej niż jedno województwo np. powódź, trąba powietrzna.

Dodatkowymi wspomagającymi projektami będą:

 • Centralny Moduł Mapowy
 • eCALL 112

Aplikacja Centralnego Modułu Mapowego będzie miała za zadanie wizualizować na komputerze operatora numeru alarmowego 112 przestrzeń miejsca zdarzenia. Operator będzie mógł nałożyć na miejsce zdarzenia mapę, która na przykład pokaże układ ulic, infrastrukturę techniczną - ujęcia wodny, układ budynków etc. (8)

Kiedy ma miejsce wypadek drogowy, sprawą najważniejszą dla ratowania życia lub zmniejszenia skutków obrażeń jest szybkość zorganizowania służb ratowniczych. W sytuacji alarmowej lub podczas wypadku, system eCall może radykalnie zmniejszyć czas reakcji tych służb.

Zgłoszenie poprzez system eCall może być dokonane ręcznie przez pasażerów lub automatycznie za pomocą znajdujących się w pojeździe czujników, które włączają się po wystąpieniu wypadku. Wbudowany system eCall bezpośrednio łączy się poprzez numer 112 z odpowiednim punktem przyjmowania zgłoszeń o wypadkach (PSAP), przesyłając najważniejsze informacje, takie jak czas i miejsce wypadku oraz opis pojazdu, który brał w nim udział. Informacjom wysłanym do punktu PSAP może również towarzyszyć połączenie do potencjalnego operatora usługi możliwe dzięki jego adresowi internetowemu i numerowi telefonu. Jeśli użytkownik dokonał subskrypcji u operatora usługi, operator taki może przesłać do punktu PSAP dodatkowe informacje.

W system eCall mają być docelowo wyposażone wszystkie nowe pojazdy, począwszy od 2010 r. (Źródło: inicjatywa "eSafety Support") (9)

[1 Rysunek - graficzne przedstawienie sposobu technicznego połączenia w systemie eCALL]

Od strony technicznej ważnym elementem systemu ratunkowego jest również wdrożenie spójnych protokołów zbieranych podczas zgłoszeń alarmowych zarówno w WCPR przez operatorów jak i dyspozytorów PRM, oficerów operacyjnych PSP i oficerów dyżurnych Policji. Obecnie technicznie dużym problemem jest przekazywanie w formie elektronicznej i zautomatyzowanej protokołów pomiędzy poszczególnymi służbami, co w sytuacji, kiedy ma działać spójny i niezawodny system alarmowania musi się zmienić. Proces przekazywania protokołów między operatorem numeru alarmowania, a dyspozytorami poszczególnych służb musi odbywać się w wersji elektronicznej, automatycznie i sprawnie. W obecnej sytuacji zdarzają się Centra Powiadamiania Ratunkowego, gdzie jeszcze w wersji papierowej odbywa się zbieranie protokołu zgłoszenia, co w sytuacji gdzie ma sprawnie działać system alarmowy jest niedopuszczalne. Informacja o zdarzeniu powinna być zapisywana w sposób jednolity przez wszystkie służby ratunkowe oraz operatorów z WCPRów. Operatorski system alarmowania 112 przewiduje również sytuację, iż protokół Państwowego Ratownictwa Medycznego przewiduje posiadanie wiedzy specjalistycznej od operatora czy dyspozytora odbierającego zgłoszenie. Rozwiązaniem tej sytuacji ma być możliwość wspólnego zsynchronizowanego odbioru zgłoszenia wymagającego wiedzy specjalistycznej przez operatora i dyspozytora PRM. W chwili obecnej rolą dyspozytora PRM jest również instruowanie osoby dokonującej zgłoszenia jakie czynności związane z pierwszą pomocą ma wykonać jako świadek zdarzenia. Ciekawą i bardzo przydatną funkcją od strony technicznej ma być możliwość uzyskiwanie z aplikacji zgłoszeniowej podpowiedzi dla operatora numeru alarmowego o co może jeszcze zapytać osobę dokonującą zgłoszenia. (3, 4)

  

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Podstawą większości kremów nawilżających jest lanolina - wydzielina gruczołów łojowych owiec mimo, że jej skład do końca nie jest znany. Ostatnio udało się jednak wyprodukować lanolinę hipoalergiczną do pielęgnacji skóry suchej, która jest mniej szkodliwa.
 
Więcej …

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt