Rozmiar czcionki: 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Ratownictwo Koncepcja systemu alarmowego 112 w Polsce

Koncepcja systemu alarmowego 112 w Polsce

 
Spis treści
Koncepcja systemu alarmowego 112 w Polsce
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Wszystkie strony

Koncepcja numeru 112

1. Ogólne założenia

Proces wdrażania postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniającej Dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników jest przedsięwzięciem o charakterze interdyscyplinarnym, w realizację którego zaangażowanych było i jest wiele podmiotów stanowi podstawę systemu alarmowego 112. (1)

Badania Eurobarometru, opublikowane przez Komisję Europejską 11 lutego 2011 roku pokazują, że 75% mieszkańców krajów Unii Europejskiej nie zna ogólnoeuropejskiego numeru alarmowego 112. Jeżeli chcielibyśmy skonfrontować UE z Polakami wypadamy zdecydowanie lepiej, jednak ciągle tylko połowa respondentów deklaruje znajomość europejskiej linii ratunkowej. Podstawy ogólnoeuropejskiego, zorganizowanego systemu numeru alarmowego 112, zostały ustanowione w 2002 roku. Z założenia funkcjonowanie numeru 112 ma być dla odbiorców darmowe, oraz musi istnieć możliwość lokalizacji dzwoniącego, z czym zwłaszcza w Polsce są ciągle spore problemy. (1, 2) W naszym kraju obecnie system 112 działa zgodnie z założeniami wyłącznie w Krakowie, gdzie istnieje zbudowane od podstaw, bardzo nowoczesne Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Małopolski ośrodek ma być wzorcem dla pozostałych 16, tworzonych w pozostałych regionach. MSWiA planuje powołanie ogólnopolskiej sieci CPR-ów do końca 2011 roku. Obecnie wybierając na trenie Polski numer 112, nasze zgłoszenie odbierze oficer operacyjny Państwowej Straży Pożarnej (jeśli dzwonimy z telefonu stacjonarnego) lub oficer dyżurny Policji (jeśli dzwonimy z telefonu komórkowego).

Obecna koncepcja działania systemu alarmowego 112, jest koncepcją operatorską, co oznacza, że osoba odbierająca zgłoszenie przekazane po linii alarmowej 112, jest wyłącznie operatorem. Jego zadaniem jest zebranie podstawowych danych o zdarzeniu tj. lokalizacja, informacja co się wydarzyło, czy występuje zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub w stosunku do mienia. Kolejnym etapem pracy takiego operatora jest weryfikacja prawdziwości zgłoszenia i w sytuacji pozytywnej weryfikacji przekazanie uzyskanych danych do poszczególnych służb, czyli dyspozytorów pogotowia ratunkowego, oficerów operacyjnych PSP oraz oficerów dyżurnych policji (3).

W założeniu systemu operatorskiego numeru alarmowego 112, osoba będąca operatorem ma posiadać bardzo dobre umiejętności interpersonalne, oraz znana biegle języki obce.

Pomiędzy koncepcją operatorską, a dyspozytorską występuje kilka różnic. W systemie operatorskim - osoba odbierająca zgłoszenie alarmowe bardzo często skupia na sobie złość i frustrację osoby dokonującej zgłoszenia, kluczowym jest tu zatem odpowiedni poziom umiejętności interpersonalnych - głównie empatii - oraz pewien określony profil psychologiczny. Zadaniem operatora jest również wstępna weryfikacja przyjętego zgłoszenia oraz poinformowanie o nim odpowiednich służb. Kolejnym etapem realizacji zgłoszenia jest dysponowanie przez odpowiednich dyspozytorów poszczególnych służb sił i środków, jakie są konieczne, aby zrealizować działania ratownicze adekwatne do danego zdarzenia. Modelowym przykładem działania systemu operatorskiego jest Małopolska, gdzie od dwóch lat w ten sposób funkcjonuje system alarmowy 112 oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) (4).

W założeniu koncepcji dyspozytorskiej, zgłoszenie trafia do Centrum Powiadamiania Ratunkowego i od razu przekierowywane do odpowiedniej służby, gdzie od początku zbierane są potrzebne dane. Dyspozytor dysponuje siły i środki w swoim zakresie, a jeśli uzna za zasadne powiadamia o zdarzeniu także inne służby. Dobrym przykładem funkcjonowania systemu dyspozytorskiego jest CPR Częstochowa, gdzie w jednym budynku funkcjonują dyspozytorzy różnych służb.

W całej Unii Europejskiej występuje kilkadziesiąt numerów alarmowych, wszędzie niezależnie jednak działa 112. Obecnie w Polsce obok numeru alarmowego 112, funkcjonuje aż 11 innych numerów alarmowych:

984 - pogotowie rzeczne,

985 - ratownictwo morskie i górskie,

986 - Straż Miejska,

991 - pogotowie elektrowni,

992 - pogotowie gazowni,

993 - pogotowie ciepłowni,

994 - pogotowie wodociągów,

997 - policja,

998 - Państwowa Straż Pożarna,

999 - Pogotowie Ratunkowe,

987 - numer koordynacyjno-informacyjny dla administracji rządowej w województwie na potrzeby zarządzania kryzysowego.

  

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Żucie gumy, może nie wygląda estetycznie, ale dobrze robi pamięci. Poprzez żucie gumy tętno ulega przyspieszeniu o ok. 5 uderzeń na minutę, a to powoduje zwiększenie dopływu krwi do mózgu.

 

Więcej …

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt