Rozmiar czcionki: 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Ratownictwo Nowa era szkoleń ratowniczych

Nowa era szkoleń ratowniczych

 
Spis treści
Nowa era szkoleń ratowniczych
Historia szkoleń w USA
Historia szkoleń w Europie
System szkolenia w Polsce
Kursy pediatryczne
Metodyka prowadzenia kursów
Wszystkie strony

resuscytacjaPrzystąpienie Polski do Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego spowodowało zmianę spojrzenia na organizację systemów ratownictwa medycznego w naszym kraju. Pojawiła się konieczność dostosowania metod działania służb ratowniczych do standardów Światowych. Kluczowym elementem takiego systemu stał się jednolity  sposób udzielania świadczeń zdrowotnych. Dotychczas standaryzacja była tylko zaleceniem, w chwili obecnej stała się koniecznością.

Z początkiem roku 2007 została wprowadzona w Polsce ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która zbliża nasz system opieki zdrowotnej do standardów światowych. Warto więc przyjrzeć się, o co tak naprawdę chodzi w tym nowym porządku rzeczy i z czego on wynika, jak również, co z tego wszystkiego wynika również dla nas, jako pracowników szeroko rozumianej Służby Zdrowia.

Postępowanie w stanach zagrożenia życia to także umiejętność prowadzenia resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Rozwój technik resuscytacyjnych opartych o badania naukowe można datować od końca lat 50- tych ubiegłego wieku. P. Safar wykazał, że najbardziej efektywną metodą wentylacji tzw. bezprzyrządową, jest metoda usta ? usta oraz to, że drogi oddechowe u nieprzytomnych pacjentów można udrożnić odginając głowę ku tyłowi i unosząc żuchwę.

Nowoczesna resuscytacja zaczęła rozwijać się od lat   60-tych dwudziestego wieku, kiedy to W. Kouwenhoven zaprezentował technikę zewnętrznego masażu serca. Od 1961 roku P. Safar wskazał na połączenie wentylacji dodatnimi ciśnieniami z wykonywaniem uciskania klatki piersiowej. Wzajemne połączenie przywracania funkcji układu oddechowego i krążenia krwi zostało nazwane resuscytacją krążeniowo ? oddechową, w języku angielskim ? cardiopulmonary resuscitation ? CPR. Opracowany schemat postępowania znany powszechnie jako A ? B ? C (A ? Airway - drogi oddechowe, B ? Breathing - oddychanie,  C ? Circulation -krążenie) upowszechnił się na całym świecie.

W 1991 roku po raz pierwszy wprowadzono pojęcie tzw. łańcucha przeżycia (chain of survival), a realizowanie poszczególnych jego ogniw miało zapewniać większą skuteczność postępowania w stanie zagrożenia życia. Instytucje, które są odpowiedzialne za tworzenie standardów postępowania w stanach zagrożenia życia i ich ustawiczne udoskonalanie to między innymi Europejska Rada Resuscytacji (European Resuscitation Council ? ERC) w tym Polska Rada Resuscytacji - PRC, Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (American Heart Association ? AHA) oraz Międzynarodowy Komitet Łącznikowy do spraw Resuscytacji (International Liaison Committee on Resuscitation ? ILCOR). 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Naukowcy z USA stwierdzili, że w mózgu osób cierpiących na bóle pleców, kurczą się obszary związane z odczuwaniem emocji i myśleniem. Nie uzyskali jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy bóle pleców są przyczyną, czy jedynie skutkiem zmian w mózgu.

Badania nad konsekwencjami bólów w plecach zapoczątkował dr Vania Apkarian z Northwestern University w Chicago. Do podjęcia badań w tej dziedzinie zainspirowały go wcześniejsze obserwacje osób z bólami pleców, u których stwierdzono zmiany w tzw. istocie szarej w mózgu, odpowiedzialnej za proces uczenia się i zapamiętywania.

Zdaniem Apkariana potwierdzenie, że to bóle pleców powodują zmniejszanie się w mózgu obszarów odpowiedzialnych za funkcje umysłowe może stanowić prawdziwy przełom w medycynie.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt