Rozmiar czcionki: 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Żywienie HACCP - czemu służy i czym jest?

HACCP - czemu służy i czym jest?

 

haccp

 

Od dnia uzyskania członkostwa Polski w UE (1 maja 2004 r.) wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności, bez względu na ich wielkość i profil działalności, muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP.

Skrót HACCP pochodzi od angielskiego określenia Hazard Analysis and Critical Control Points, które tłumaczy się jako Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli.

Co to jest HACCP?

 • to system organizacji działania, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w czasie przebiegu wszystkich etapów procesu produkcyjnego i obrotu tą żywnością,
 • za jego wprowadzenie i wdrażanie odpowiada kierownictwo zakładu,
 • wymaga zaangażowania całego personelu zakładu,
 • system HACCP tworzy się indywidualnie dla każdego zakładu z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności, ilości procesów i zatrudnionych pracowników,
 • polega na identyfikacji mogących wystąpić zagrożeń żywności oraz określeniu metod ich uniknięcia,
 • przerzuca kontrolę produktu z punktu końcowego na poszczególne fazy procesu produkcji i dystrybucji,
 • nie poddaje się go certyfikacji przez jednostkę zewnętrzną.

Siedem etapów systemu HACCP:

 • przeprowadzenie analizy mogących potencjalnie wystąpić zagrożeń,
 • ustalenie krytycznych punktów kontrolnych w miejscach największego zagrożenia,
 • ustalenie limitów krytycznych, czyli nieprzekraczalnych parametrów dla każdego z punktów kontrolnych,
 • ustalenie procedur nadzorowania krytycznych punktów kontrolnych,
 • ustalenie działań korygujących dla każdego z punktów kontroli w razie przekroczenia limitów krytycznych,
 • ustalenie procedur weryfikacji systemu HACCP,
 • opracowanie dokumentacji obejmującej wszystkie procedury i zapisy.

Akty prawne:

 • Kodeks Żywnościowy "Codex Alimentarius" FAO/WHO - zawiera wytyczne GMP/GHP oraz stosowania systemu HACCP; mają one charakter dobrowolny;
 • Dyrektywa 93/43/EWG o higienie żywności - obowiązująca w państwach członkowskich UE, od 1 maja 2004 roku również w Polsce; nakłada obowiązek wprowadzenia systemu HACCP we wszystkich firmach zajmujących się produkcją, dystrybucją, magazynowaniem, transportem i dostarczaniem konsumentom żywności;
 • Dz.U. Nr 208, poz. 2020 z 2003r. - Nowelizacja Ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

Tadeusz Cembrzyński

Specjalista ds. HACCP

 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

W 1977 roku Chicago, jako pierwsza większa metropolia, miało możliwość zlokalizowania miejsca, z którego dzwoni osoba zgłaszająca. Technologia ?udoskonalonego 911? umożliwia zlokalizowanie osoby dzwoniącej i na podstawie informacji pochodzących od dostawcy usług telefonicznych wyświetlenie danych na ekranie komputera u dyspozytora. W niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie nawet bardzo szczegółowych informacji (np. o numerze wewnętrznym w biurze); pomaga to służbom pracującym w terenie zlokalizować dzwoniąca osobę. Taki system jest dzisiaj rozpowszechniony w wielu miejskich i podmiejskich obszarach.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt