Rozmiar czcionki: 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Szkolenia dla pracowników wysokościowych Częstochowa

Reklama
Start BHP BHP
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Pyły palne w obiektywie Dyrektywy Atex 137 - część II

Wstęp.

Druga część artykułu poświęcona pyłom, dotyczyć będzie analizy źródeł zapłonu i potencjalnych skutków wybuchu. W połączeniu z zagadnieniami opisanymi w I części, całość złoży się na wszystkie elementy niezbędne dla wykonania oceny ryzyka wystąpienia wybuchu. W odróżnieniu od analiz prowadzonych dla gazów czy par cieczy palnych w przypadku wielu pyłów stosowanych w przemyśle, brak danych dotyczących właściwości fizyko chemicznych przysparza trudności w oszacowaniu scenariuszy powstania i rozwoju wybuchu. Karty charakterystyk, często nie podają kluczowych informacji takich jak: zakres rozdrobnienia, zakres wilgoci, maksymalne ciśnienie wybuchu pmax, wskaźnik wybuchowości Kst max, dolna granice wybuchowości DGW, minimalna temperatura obłoku i warstwy pyłu T CL i T 5mm,  minimalna energia zapłonu obłoku pyłu MIE,  ciepło spalania qsp. Pozyskanie danych w tym zakresie zmusza przedsiębiorców do wykonywania badań pyłów na własny koszt w certyfikowanych laboratoriach. Dopiero pełna gama szczeblowych informacji pozwoli na wykonanie oceny zagrożenia wybuchem oraz analizy ryzyka wystąpienia wybuchu na stanowiskach pracy.

Więcej…
 

Pyły palne w obiektywie Dyrektywy Atex 137 - część I

Wstęp.

Tematyka wybuchowości pyłów palnych wydaje się być wiedzą tylko dla głęboko wtajemniczonych. Nie ulega jednak wątpliwości, że znaczna cześć stanowisk pracy związana jest właśnie z tworzeniem się pyłowych atmosfer wybuchowych. Jak więc podejść do kompleksowej oceny ryzyka skoro zarówno sama dyrektywa Atex 137 jak i wytyczne do niej, w bardzo małym stopniu opisują problematykę wybuchowości pyłów palnych.

Więcej…
 

Wpływ technicznych systemów zabezpieczeń - atmosfera wybuchowa

Wpływ technicznych systemów zabezpieczeń na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

Więcej…
 

Zagrożenia wybuchowe powodowane przez gaz wysypiskowy.

Część I.

Wstęp

Metan jest drugim pod względem ilości po dwutlenku węgla gazem cieplarnianym, powstającym na skutek działalności człowieka. Uważa się, że metan jest około 20 razy bardziej szkodliwy dla środowiska niż dwutlenek węgla. Jednym ze źródeł uwalniania się metanu są składowiska odpadów. Aktualnie metan powstający w składowiskach odpadów można w znaczny sposób zredukować traktując go jako paliwo do pozyskiwania energii w skutek spalania. Eksploatacja gazu wysypiskowego związana jest jednak z możliwością tworzenia się mieszanin wybuchowych. Właściwości wybuchowe gazu wysypiskowego są wynikiem obecności metanu, wodoru, tlenku węgla i siarkowodoru.

Więcej…
 

Przewodnik "dobrej praktyki" do wdrożenia Dyrektywy 1999/92/EC.

Przewodnik "dobrej praktyki" do wdrożenia Dyrektywy 1999/92/EC.

 

Więcej…
 


Strona 5 z 13

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Częsta jazda na rowerze sprzyja impotencji u mężczyzn. Ale u kobiet może również powodować zaburzenia, np. mniejsze odczuwania bodźców seksualnych w narządach płciowych - sugerują badania opublikowane przez "The Journal of Sexual Medicine".

Dr Marsha K. Guess z Yale School of Medicine wyjaśnia, że u mężczyzn podczas jazdy rowerem dochodzi do ucisku nerwów oraz naczyń krwionośnych prostaty, co sprzyja zaburzeniom erekcji. We wcześniejszych badaniach dr Steven M. Schrader z National Institute for Occupational Safety and Health zauważył, że często występują one u policjantów patrolujących dzielnice miast rowerami.

Więcej …

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt