Rozmiar czcionki: 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Szkolenia dla pracowników wysokościowych Częstochowa

Reklama
Start BHP BHP Przenośne urządzenia oświetleniowe "ATEX"

Przenośne urządzenia oświetleniowe "ATEX"

 
Spis treści
Przenośne urządzenia oświetleniowe "ATEX"
Objaśnienia kodów ATEX
Wszystkie strony

latarka atexBezpieczny i niezawodny sprzęt oświetleniowy

Zmiany w przepisach oraz technologii dotyczące przenośnych urządzeń oświetleniowych przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach niebezpiecznych o ograniczonym dostępie oraz zagrożonych wybuchem, typu ?Ex".


Miejsca niebezpieczne o ograniczonym dostępie oraz typu ?Ex" Zamknięte przestrzenie i obszary o zagrożeniu ?Ex" są to miejsca, gdzie często występują zagrożenia wybuchowe, wynikające z obecności potencjalnie wybuchowych gazów, par, mgieł lub pyłów. Atmosfery takie występują w wielu branżach i sektorach przemysłu, w tym w petrochemii, marynarce, wydobyciu ropy i gazów na platformach wiertniczych, lotnictwie, zakładach gazowniczych i wodociągowych oraz kanalizacji, a także w pożarnictwie, oraz wszędzie tam, gdzie materiały zapalne są przechowywane, wytwarzane lub wykorzystywane w produkcji, jak również w zamkniętych lub częściowo otwartych przestrzeniach, takich jak naczynia procesowe, zbiorniki magazynowe, przepusty, kanały, tunele i szyby.

Dlaczego oświetlenie ATEX?

Zadania wykonywane w obszarach niebezpiecznych i przestrzeniach zamkniętych często mają miejsce w warunkach obniżonej widoczności lub w ciemności; oświetlenie może stać się krytycznym warunkiem wykonania jakiejkolwiek czynności w takich miejscach. Z powody natury przestrzeni o ograniczonym dostępie oraz obszarów niebezpiecznych, obecność stale zainstalowanego oświetlenia jest mało prawdopodobna. W przypadku konieczności wejścia do takich obszarów w celu przeprowadzenia kontroli, czyszczenia lub konserwacji, konieczne jest użycie przenośnych lub tymczasowo rozstawianych urządzeń oświetleniowych. Zagrożenie wybuchem lub pożarem spowodowanych zapłonem takiej atmosfery oznacza, że każde urządzenie elektryczne wprowadzane do takiego miejsca musi być bezpieczne pod kątem stosowania w tego rodzaju niebezpiecznych środowiskach. Brytyjski Urząd ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa zaleca, aby, zgodnie z przepisami dotyczącymi Przestrzeni o Ograniczonym Dostępne z 1997 roku, ?stosować bezpieczne oświetlenie w przypadku możliwości występowania atmosfer potencjalnie wybuchowych".

Wszystkie nowe urządzenia wykorzystywane w takich warunkach muszą posiadać dopuszczenie ATEX, potwierdzające, iż dane urządzenie zostało zaprojektowane i zbadane zgodnie z odpowiednimi normami EN pod względem stosowania w potencjalne wybuchowych atmosferach, także w razie awarii takiego urządzenia.

Podstawowymi czynnikami ryzyka zapłonu, które należy uwzględnić przy projektowaniu i badaniu urządzeń ATEX, są:

 • Wysokie temperatury (od lamp/źródeł światła oraz od baterii/akumulatorów i elementów elektronicznych, w warunkach zwarcia obwodu elektrycznego)
 • Wysokoenergetyczne wyładowania iskrowe (spowodowane przez zwarcie baterii/akumulatora lub awarii obwodu elektrycznego)
 • Zagrożenia wyładowaniami elektrostatycznymi (od obudowy)
 • Uszkodzenie latarki, w wyniku którego następuje dostęp zewnętrznej, niebezpiecznej atmosfery do gorącego włókna żarowego żarówki; w celu redukcji tego zagrożenia latarka musi mieć zwiększoną odporność na uszkodzenia mechaniczne.


Wybór urządzeń oświetleniowych ATEX


Na rynku oferowane są różne urządzenia oświetleniowe ATEX, zabezpieczające przed wybuchem. Dla zapewnienia bezpieczeństwa najważniejsze jest zastosowanie właściwych kryteriów wyboru:

 • Charakterystyka atmosfery zagrożonej wybuchem (klasa temperaturowa, grupa gazów, strefa)
 • Ilość i rodzaj urządzeń oświetleniowych wymaganych do wykonania zadania
 • Czas trwania wykonywania zadania
 • Warunki (np. wilgoć, trudny teren).


Prawo i przepisy - urządzenia ATEX


Dyrektywy ATEX stawiają teraz przed pracodawcami prawny wymóg zapewnienia odpowiednich urządzeń elektrycznych, wykorzystywanych przez pracowników w miejscach, gdzie istnieje możliwość występowania wybuchowych atmosfer zawierających gazy, pary, mgły lub pyły.

Dyrektywa UE 94/9/WE (Urządzenia ATEX) dotyczy ?urządzeń oraz systemów bezpieczeństwa przeznaczonych do stosowania w potencjalnie wybuchowych atmosferach". Wyłącznie urządzenia ATEX posiadające oznaczenie CE, stwierdzające zgodność z tą Dyrektywą, mogą być obecnie sprzedawane w UE w celu stosowania na lądzie oraz na platformach wiertniczych, gdzie istnieje możliwość występowania atmosfer wybuchowych.

Dyrektywa 99/92/WE (Miejsce pracy ATEX) dotyczy ?minimalnych wymogów poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników potencjalnie narażonych na działanie atmosfer wybuchowych". Dyrektywa ta wymienia obowiązki pracodawców, wymagające wprowadzenia strategii działania, w oparciu o ocenę ryzyka, dla zabezpieczenia przed wybuchem lub pożarem. Wszystkie miejsca pracy w UE, gdzie mogą występować atmosfery wybuchowe, muszą do 1 lipca 2006 roku osiągnąć zgodność z tą Dyrektywą.

Rząd Wielkiej Brytanii wdrożył Dyrektywę 99/92/WE w roku 2002 w formie przepisów dotyczących substancji niebezpiecznych i atmosfer wybuchowych (DSEAR). Przepisy te zawierają także aspekty bezpieczeństwa przeciwpożarowego Dyrektywy 98/24 WE dotyczącej substancji chemicznych (CAD).

Przepisy ATEX i DSEAR wymagają, by wszystkie urządzenia przeznaczone do stosowania w atmosferach wybuchowych były zbadane pod kątem zagrożenia dla bezpieczeństwa, co obejmuje następujące zagadnienia:

 • Potwierdzenie, że urządzenie ATEX lub Ex posiada dopuszczenie do stosowania w atmosferach wybuchowych (można nadal użytkować istniejące urządzenia Ex)
 • Sprawdzenie, czy wszystkie urządzenia są przystosowane do użytkowania w atmosferach wybuchowych, jakie mogą występować w danym miejscu. Kod dopuszczenia urządzenia (zawierający klasę temperaturową, grupę gazów oraz rodzaj stref niebezpiecznych) należy porównać z właściwościami materiałów niebezpiecznych, jakie mogą występować w danym miejscu (klasa temperaturowa i grupa gazów) oraz prawdopodobieństwem występowania tych materiałów (strefa niebezpieczna). Należy zwrócić uwagę na sposób użytkowania urządzeń przenośnych lub ruchomych, określając, czy mogą one być użytkowane w obszarach o różnym stopniu zagrożenia (strefy, klasy temperaturowe lub grupy gazów)
 • Należy także uwzględnić warunki środowiskowe, w jakich dane urządzenie będzie pracowało (odporność na wodę, pył, agresywne substancje chemiczne, uderzenia i trudne warunki, itp.)
 • Sprawdzenie, czy urządzenie jest obsługiwane i konserwowane z właściwym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa.

  

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Naukowcy z USA stwierdzili, że w mózgu osób cierpiących na bóle pleców, kurczą się obszary związane z odczuwaniem emocji i myśleniem. Nie uzyskali jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy bóle pleców są przyczyną, czy jedynie skutkiem zmian w mózgu.

Badania nad konsekwencjami bólów w plecach zapoczątkował dr Vania Apkarian z Northwestern University w Chicago. Do podjęcia badań w tej dziedzinie zainspirowały go wcześniejsze obserwacje osób z bólami pleców, u których stwierdzono zmiany w tzw. istocie szarej w mózgu, odpowiedzialnej za proces uczenia się i zapamiętywania.

Zdaniem Apkariana potwierdzenie, że to bóle pleców powodują zmniejszanie się w mózgu obszarów odpowiedzialnych za funkcje umysłowe może stanowić prawdziwy przełom w medycynie.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt