Rozmiar czcionki: 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Szkolenia dla pracowników wysokościowych Częstochowa

Reklama
Start BHP BHP Urządzenia awaryjne - informacje dla projektantów

Urządzenia awaryjne - informacje dla projektantów

 

urządzenia awaryjnePrzeszkolenie pracowników
Celem zapewnienia prawidłowego wykorzystania urządzeń awaryjnych, wszystkie zainteresowane osoby powinny zostać przeszkolone w zakresie prawidłowej obsługi natrysków oraz myjek do oczu i twarzy. Dotknięte obszary skóry należy płukać przez czas, co najmniej 15 minut i natychmiast udać się po pomoc lekarską lub pielęgniarską.

Identyfikacja i oznakowanie
Urządzenia awaryjne powinny być zainstalowane w bliskiej odległości od obszarów niebezpiecznych, wyraźnie oznakowane, jako stanowiska myjek do oczu lub natrysków awaryjnych, z wolnym od przeszkód dostępem z trzech kierunków.

Instalacja i zasilanie wodą
Natryski i myjki do oczu powinny być podłączone do głównego źródła zasilania w wodę i zaopatrzone w zawór odcinający z kluczem, umożliwiający konserwację urządzenia. Zawór musi być oznakowany, aby zapobiec jego przypadkowemu zamknięciu.
Jednym z głównych zagadnień przy instalacji urządzeń awaryjnych zasilanych wodą jest zapewnienie wystarczającego dopływu wody do urządzenia. Przewody hydrauliczne powinny mieć średnicę nie mniejszą niż średnica wlotu zasilającego urządzenie, należy też zapewnić ciśnienie dynamiczne nie niższe niż 2 bary. Idealne dla natrysku lub myjki do oczu jest ciśnienie w zakresie 2,8 ? 4,1 bara.

Zapewnienie odpływu
Wszystkie natryski i inne urządzenia muszą być wyposażone w odpowiednie odpływy zapobiegające gromadzeniu się wody w miejscu instalacji urządzenia awaryjnego.

Regularne testowanie

Wszystkie awaryjne natryski i myjki do oczu muszą być testowane regularnie, co tydzień. Do każdego urządzenia jest dołączona metka testowa, na której uwidoczniona jest data ostatniego testu i inicjały osoby testującej. Jeżeli nie ma odpowiedniego odpływu do prawidłowego przetestowania natrysku, należy skorzystać z zestawu do testowania natrysków (model 9010) oraz pojemnika (model 9009).

Mrozoodporność
Jeżeli instalacje umieszczone są na zewnątrz i temperatura spada poniżej 0°C, zaleca się stosowanie urządzeń mrozoodpornych. Należy również przedsięwziąć środki ostrożności dla ochrony użytkownika w warunkach niskich temperatur. Do odpowiedzialności osób instalujących należy określenie takiej temperatury wody, która będzie wymagana w danym obszarze, nie tylko celem zapewnienia odpowiedniego przepływu wody, ale także utrzymania jej w temperaturze, która będzie bezpieczna dla użytkownika. Temperatura dostarczanej wody nie powinna sięgać wartości skrajnych, które mogłyby zniechęcić lub uniemożliwić efektywne korzystanie z urządzenia w warunkach awaryjnych. Komfortowym zakresem temperatur jest zakres 15°C-35°C. W tym celu należy stosować mieszacze wody ciepłej i zimnej (model 9201, 9202 lub 9203). W sytuacjach, gdzie temperatura wody może spowodować przyspieszenie reakcji chemicznej, należy skonsultować się z lekarzem przed ustaleniem optymalnej temperatury dla każdego urządzenia.

Systemy alarmowe
W miejscach oddalonych, lub w miejscach niebezpiecznych, gdzie przebywa niewiele osób, należy zainstalować system alarmowy (model 9001). Alarm ten jest uruchamiany, gdy używana jest myjka lub natrysk, w celu przywołania pomocy do osoby poszkodowanej.

Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem
Jeżeli niezbędna jest ochrona myjki do oczu przed zanieczyszczeniami z powietrza, konieczne jest zainstalowanie pokrywy (model 9101 lub 9102), która przykrywa i zamyka misę myjki. Pokrywy dostępne są do wybranych modeli myjek

Atesty:
Wszystkie urządzenia awaryjne Haws posiadają atest PZH Zakład Higieny Komunalnej HK/W/0632/01/2003, atest/opinię CIOP Zakład Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych 227/PZ/2004/NC a także spełniają lub przekraczają wymagania norm ANSI, DIN oraz przepisów OSHA, EN15154

Przepisy
Natryski (prysznice) bezpieczeństwa oraz myjki do oczu i twarzy stosuje się wszędzie tam gdzie istnieje niebezpieczeństwo wypadków w wyniku kontaktu z substancjami łatwopalnymi, toksycznymi, radioaktywnymi, żrącymi lub poparzeń przez ogień i gorącą parę. O konieczności stosowania urządzeń awaryjnych mówią następujące przepisy:

 • Dz. U. 2002 r. Nr 91 poz.811 z 28.06.2002 r.
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  § 103.1 Jeżeli podczas procesów pracy występuje niebezpieczeństwo oblania pracowników środkami żrącymi lub zapalenia odzieży na pracowniku - nie dalej niż 20 m w linii poziomej od stanowisk, na których wykonywane są te procesy, powinny być zainstalowane natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa) do obmycia całego ciała oraz oddzielne natryski (prysznice) do przemywania oczu.
 • Dz. U. 2002 r. Nr 24 z 19.02.2002 r.
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji szkła i wyrobów ze szkła
  § 49.1 W każdym pomieszczeniu, w którym odbywają się prace z kwasami lub substancjami żrącymi, powinna być w widocznym miejscu wywieszona instrukcja o udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku poparzenia kwasami lub tymi substancjami.
  § 49.2 W pomieszczeniu, o którym mowa w ust. 1, powinny znajdować się środki do udzielenia pierwszej pomocy, w tym natryski wodne lub urządzenia do płukania oczu, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.
 • Dz. U. 2000 r. Nr 3 z 30.12.1999 r.
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali
  § 30 W pomieszczeniach, w których występuje dla pracownika niebezpieczeństwo oparzenia lub zapalenia odzieży roboczej, powinny być zainstalowane wodne natryski ratunkowe oraz oddzielne urządzenia do płukania oczu, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.
 • Dz. U. 1995 r. Nr 37 z 1.03.1995 r.
  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych.
  § 23. 1 W każdym pomieszczeniu, w którym znajdują się nadtlenki i utrzymuje się temperatura powyżej 0oC powinna znajdować się instalacja wodociągowa zawierająca wodę pitną, W skład instalacji wodociągowej wchodzą natryski bezpieczeństwa, umywalki oraz urządzenia do przepłukiwania oczu.
  § 23. 2 Dla pomieszczeń, w których znajdują się nadtlenki i w których utrzymuje się temperatura poniżej 0oC, instalacja wodociągowa, o której mowa w ust. 1, powinna znajdować się w najbliższym pomieszczeniu, w którym utrzymuje się temperatura powyżej 0oC, jednak oddalonym nie więcej niż o 10 m.
 • Dz. U. 1994 r. Nr 21 z 27.01.1994 r.
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
  § 13 W obiektach lub pomieszczeniach, w których są transportowane, przechowywane lub używane kwasy i zasady nieorganiczne, należy zainstalować wodne natryski ratunkowe oraz zapewnić środki do przemywania oczu wodą i substancjami neutralizującymi.
  § 89. 2 Pomieszczenie, w którym jest składowany i pobierany kwas siarkowy, powinno być wyposażone w ratunkowy natrysk wodny.
  § 94 W miejscu składowania i pobierania kwasu solnego powinien być umieszczony

Artykuł pochodzi ze strony topserw.com.pl

TAGI:
 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Masz problemy ze wzwodem? Idź do kardiologa. Zaburzenia erekcji to potężny sygnał ostrzegający przed zawałem serca - dowiedli naukowcy z Hongkongu i Włoch. Na łamach ?Journal of the American College of Cardiology? (JACC) opublikowano wyniki dwóch programów badawczych, które dowodzą, że związek seksu z sercem jest o wiele silniejszy, niż uważano.

Więcej …

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt