Rozmiar czcionki: 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Bezpieczne i higieniczne żywienie (HACCP, GCP) HACCP - czemu służy i czym jest?

HACCP - czemu służy i czym jest?

 

haccp

 

Od dnia uzyskania członkostwa Polski w UE (1 maja 2004 r.) wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności, bez względu na ich wielkość i profil działalności, muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP.

Skrót HACCP pochodzi od angielskiego określenia Hazard Analysis and Critical Control Points, które tłumaczy się jako Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli.

Co to jest HACCP?

 • to system organizacji działania, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w czasie przebiegu wszystkich etapów procesu produkcyjnego i obrotu tą żywnością,
 • za jego wprowadzenie i wdrażanie odpowiada kierownictwo zakładu,
 • wymaga zaangażowania całego personelu zakładu,
 • system HACCP tworzy się indywidualnie dla każdego zakładu z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności, ilości procesów i zatrudnionych pracowników,
 • polega na identyfikacji mogących wystąpić zagrożeń żywności oraz określeniu metod ich uniknięcia,
 • przerzuca kontrolę produktu z punktu końcowego na poszczególne fazy procesu produkcji i dystrybucji,
 • nie poddaje się go certyfikacji przez jednostkę zewnętrzną.

Siedem etapów systemu HACCP:

 • przeprowadzenie analizy mogących potencjalnie wystąpić zagrożeń,
 • ustalenie krytycznych punktów kontrolnych w miejscach największego zagrożenia,
 • ustalenie limitów krytycznych, czyli nieprzekraczalnych parametrów dla każdego z punktów kontrolnych,
 • ustalenie procedur nadzorowania krytycznych punktów kontrolnych,
 • ustalenie działań korygujących dla każdego z punktów kontroli w razie przekroczenia limitów krytycznych,
 • ustalenie procedur weryfikacji systemu HACCP,
 • opracowanie dokumentacji obejmującej wszystkie procedury i zapisy.

Akty prawne:

 • Kodeks Żywnościowy "Codex Alimentarius" FAO/WHO - zawiera wytyczne GMP/GHP oraz stosowania systemu HACCP; mają one charakter dobrowolny;
 • Dyrektywa 93/43/EWG o higienie żywności - obowiązująca w państwach członkowskich UE, od 1 maja 2004 roku również w Polsce; nakłada obowiązek wprowadzenia systemu HACCP we wszystkich firmach zajmujących się produkcją, dystrybucją, magazynowaniem, transportem i dostarczaniem konsumentom żywności;
 • Dz.U. Nr 208, poz. 2020 z 2003r. - Nowelizacja Ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

Tadeusz Cembrzyński

Specjalista ds. HACCP

 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców z Peninsula College of Medicine & Dentistry (PCMD) w Wielkiej Brytanii wydają się popierać tezę, że kontrola ciśnienia tętniczego powinna być wykonywana na obu rękach.

Choć zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ciśnienie powinno być mierzone na obu rękach, ankiety przeprowadzone wśród lekarzy ujawniły, że nie robią oni tego zbyt często. 
"Nasze wyniki wskazują, że różnica pomiędzy ciśnieniem skurczowym na prawej i lewej ręce wynosząca 10 mmHg może pomóc w identyfikacji pacjentów z grupy ryzyka, którzy wymagają dalszej oceny stanu naczyń krwionośnych" - powiedział dr Christopher Clark, prowadzący badania. Różnicę tę naukowcy wiążą z chorobami naczyń obwodowych. Przebiegają one zwykle bezobjawowo, ale mogą prowadzić do zwężenia lub niedrożności tętnic. Natomiast rozbieżność wynosząca 15 mmHg może świadczyć o ryzyku chorób naczyń mózgowych, a także o zwiększonym o 70 proc. ryzyku zgonu z powodu chorób układu krążenia. Nie jest przy tym istotne, na której ręce wartość ciśnienia jest wyższa. 

Źródło: Lancet 2012, doi:10.1016/S0140-6736(11)61710-8.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt