Rozmiar czcionki: 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Formy popularyzacji tematyki bhp w przedsiębiorstwie

Formy popularyzacji tematyki bhp w przedsiębiorstwie

 

Nauka BHP

W artykule poświęconym tematyce zarządzania bezpieczeństwem pracy (przeczytaj) pisaliśmy, że "Specjaliści ds. BHP nie realizują w pełni lub w ogóle nie realizują jednego z zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.) - § 2. 1. pkt. 22 jakim jest inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii."

Jakie są więc sposoby popularyzacji tej tematyki wśród pracowników?

Poniżej opiszemy kilka przykładów. Zachęcamy również wszystkich naszych czytelników do dzielenia się swoim doświadczeniem w tym zakresie. Najciekawsze z nich zostaną opublikowane na naszym portalu. Artykuł podzielony został na 2 części. Pierwsza obejmować będzie powszechnie znane formy, druga natomiast opisywać będzie te formy, które są stosunkowo nowe i być może mniej znane.

Zacznijmy od najpopularniejszych form popularyzacji tematyki bhp powszechnie nam znanych:

Szkolenia bhp - szerzej o tej najpopularniejszej formie pisaliśmy w artykule "Szkolenia bhp w firmie - kilka przydatnych rad i rozwiązań" - zachęcamy do lektury!

Plakaty - to jedna z najbardziej popularnych form promocji tematyki bhp. Najczęstszym problemem jest jednak zbyt duże przeładowanie ilością informacji, brak schematów i wizualizacji zagrożeń.

Instrukcje bhp - podobnie jak szkolenia bhp jest to wymóg prawny i podobnie jak w przypadku plakatów są często przeładowane ilością zawartej w nich treści, brakuje w nich wizualizacji zagrożeń i ciekawych schematów. W popularyzacji bezpiecznej pracy ważne jest, aby instrukcje umieszczone były również w widocznym miejscu i łatwo dostępne dla pracowników.

Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy i reagowania w przypadku pożaru - szkolenia te cieszą się niesłabnącą popularnością, m.in. ze względu na to, że informacje tam przekazane można wykorzystać zarówno podczas pracy jak i w życiu prywatnym. Wiedza w zakresie resuscytacji, opatrywania ran, korzystania z defibrylatora czy użycia gaśnicy podczas takiego szkolenia przekazywana jest w sposób praktyczny i "namacalny", co  niewątpliwie podoba się słuchaczom. Warto tu również wspomnieć o szkoleniach w zakresie pierwszej pomocy dedykowanym np. wypadkom drogowym, podczas takiego szkolenia  można umieścić również elementy związane z bezpieczeństwem jazdy.

W zakresie bezpieczeństwa pożarowego ważne jest, aby po próbnej ewakuacji przekazać pracownikom informację zwrotną, np. jaki był czas ewakuacji, czy był odpowiedni, czy zauważono nieprawidłowości itp., aby cała akcja nie polegała tylko na "masowym" opuszczeniu budynku i powrocie do niego po odczekaniu odpowiedniego czasu.

Newsletter - w formie pisemnej (gazetka) lub mailowej przypominają w regularnych odstępach czasu pracownikom o zagrożeniach i dobrych praktykach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Forma mailowa ma tą przewagę, że względu na możliwość dołączenia hiperłącz do ciekawych materiałów w formie interaktywnej lub obrazowej. Minusem jest to, że najprawdopodobniej nie dotrze do pracowników zatrudnionych przy produkcji.

Ulotki - skierowane zarówno do pracowników jak i gości zawierają z reguły podstawowe informacje w zakresie bhp lub promują określoną tematykę  (porównaj: dla zalogowanych)

Konkursy- mogą przybrać formę zarówno konkursów indywidualnych jak i drużynowych tj. np. rywalizacji pomiędzy poszczególnymi działami, departamentami czy oddziałami. Tematyka może być różna, najczęściej dotyczy redukcji ilości wypadków przy pracy czy najciekawszych udokumentowanych nieprawidłowości w zakresie bhp lub dobrych praktyk w tym zakresie. Konkursy mogą być organizowane w ujęciu miesięcznym, kwartalnym czy rocznym.

Propagowanie kampanii społecznych - przekazanie w formie mailowej lub gazetki informacji na temat bieżących kampanii w zakresie bezpieczeństwa organizowanych przez:

- organy administracji np. Inspekcję Pracy (kampania społeczna w zakresie pracy na wysokości czy kampania informująca o azbeście),

- niezależne organizacje (np. organizowane przez Stowarzyszenie Polska Wódka kampanii "Pływam bez promili" lub Związek Dealerów Samochodów akcji "Karta ratownicza w pojeździe")

- międzynarodowe organizacje obchody Światowego dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (obchodzony 28 kwietnia, organizowany przez Międzynarodową Organizację Pracy - ILO).

Kolejne przykłady opisywać będą nowatorskie podejście w zakresie popularyzacji tematyki bhp; są to m.in:

Filmy - ciekawym rozwiązaniem jest umieszczenie w miejscach łatwo dostępnych ekranów wyświetlających informacje na temat bezpieczeństwa. Mogą to być stanowiska pracy na halach produkcyjnych lub jadalnie. Ważne jest jednak, aby te informacje okresowo aktualizować, po to, by nie znudziły się zbyt szybko pracownikom.

"Złote zasady pracy" (tzw. "golden rules") - to wykaz kilku lub kilkunastu  (w zależności od potrzeby, ważne żeby nie było ich zbyt dużo) głównych zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ustalony najlepiej z pracownikami i wywieszony w widocznym miejscu. Ważne jest, aby zasady te były jasne i czytelne dla pracowników, tzn. żeby nie było możliwości różnej interpretacji ustalonych zasad.

Zobacz przykład (tylko dla zalogowanych)

Tydzień bezpieczeństwa - w okresie niezbyt dużego natężenia pracą można zorganizować tydzień bezpieczeństwa pracy w ramach, którego można przeprowadzić wiele akcji poświęconych różnym aspektom bezpieczeństwa w naszym przedsiębiorstwie. Można w tym celu wykorzystać wiele z ww. form popularyzacji tematyki bhp takich jak np. konkursy, newslettery, filmy czy dodatkowe szkolenia. Im bardziej interaktywne będą to formy, tym większe powodzenie akcji. Ważne jest, aby zaangażować w całą akcję najwyższe kierownictwo.

Spotkania z pracownikami przed pracą i raport bezpieczeństwa stanowiska pracy - to np. spotkania z pracownikami produkcyjnymi (najczęściej) mające na celu wspólne omówienie zaobserwowanych zagrożeń na stanowisku pracy. W celu ułatwienia pracownikowi zidentyfikowania zagrożeń można stworzyć szablon obszarów pracy (np. maszyna, drogi i dojścia, środki chemiczne,bezpieczeństwo pożarowe itp.) wg którego pracownik będzie potwierdzał gotowość do rozpoczęcia pracy (czyli brak niezgodności) lub zaraportuje ewentualne zagrożenia.

Wdrożenie w proces oceny ryzyka i opracowania instrukcji bhp - istotne jest, aby w miarę możliwości wdrożyć pracowników w proces oceny ryzyka zawodowego i opracowania instrukcji czy procedur wewnątrzzakładowych. Pracownicy, którzy muszą dostosować się tylko do narzuconych norm i procedur, bardzo często starają się je "obchodzić", dlaczego? Dlatego, że te procedury "nie są ich" tzn. nie były z nimi konsultowane i mogą zawierać wiele błędów, bo najczęściej były tworzone przez jedną osobę - często jak wiemy z doświadczenia przez Specjalistę ds. BHP.

Ww. praktyka nie jest czymś nowym, jeśli w ten właśnie sposób opracowujemy ryzyko zawodowe dla poszczególnych stanowisk pracy, niemniej jednak warto poszerzyć jej zakres o pozostałe dokumenty wewnątrzzakładowe.

Program wellness - to szerokie pojęcie programów w zakresie dobrego samopoczucie w pracy. W ramach tego programu(ów) pracowni są nie tylko edukowani. To cały wachlarz programów również antystresowych, w zakresie zdrowego żywienia itp.

Stacje bhp - to miejsca wydzielone w zakładzie pracy, gdzie pracownicy mogą sprawdzić i porównać różne rozwiązania w zakresie np. środków ochrony indywidualnej.

Programy i symulatory bhp - to bardzo nowoczesne rozwiązania takie jak np. symulatory wózków widłowych czy lista sprawdzająca stanowisko pracy biurowej pod kątem ergonomicznym. Ze względu na wysoką cenę symulatorów na te rozwiązania stać w przeważającej większości koncerny międzynarodowe. W przypadku programów w zakresie ergonomii wiele jest darmowych. Zasada ich działania polega najczęściej na przypominaniu o zrobieniu krótkiej przerwy i np. wykonaniu kilku ćwiczeń rozciągających czy rozluźniających.

Zobacz (tylko dla zalogowanych)

Metoda BBS - to metoda obserwacji niebezpiecznych i bezpiecznych zachowań pracowników. Szerzej o tej metodzie pisaliśmy w artykule (Wypadki.Metoda BBS.)

Pamiętajmy, aby formy popularyzacji tematyki bhp były adekwatne do zagrożeń w miejscu pracy. W tym celu warto jest wybrać kilka najskuteczniejszych rozwiązań i dostosować je do warunków, jakie panują w naszym zakładzie pracy. Zbyt duże przeładowanie tematyką BHP może powodować skutki odwrotne do zamierzonych.

Zapraszamy do dyskusji oraz "promowania" własnych pomysłów. Piszcie do nas i dzielcie się swoją wiedzą a najciekawsze pomysły opiszemy na naszej stronie.

Krzysztof Jóźwiak ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Warstwa ozonu osłania ziemię przed słonecznym promieniowaniem ultrafioletowym (UV). W 1982 r. naukowcy zaobserwowali na Antarktydzie, że każdej wiosny poziom ozonu w powietrzu obniża się o 50%.

Więcej …

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt