Rozmiar czcionki: 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Zarządzanie odzieżą roboczą w przedsiębiorstwie

Zarządzanie odzieżą roboczą w przedsiębiorstwie

 

Zarządzanie odzieżą robocząW myśl art. 237 6 oraz 237 7 § 1 Kodeksu Pracy (k.p.) pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikom nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Zgodnie z art. 237 8 § 1 k.p. rodzaje środków oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie jest niezbędne na określonych stanowiskach oraz przewidywane okresy ich użytkowania określa pracodawca po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami (art. 2371 k.p.).

Akt prawny, który reguluje w sposób bardziej szczegółowy korzystanie z odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, które określa:

 • definicje środków ochrony indywidualnej
 • rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej
 • rodzaje środków ochrony indywidualnej
 • szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej

Jest również wiele stron, które "pomagają" w odpowiednim doborze odpowiednich środków, a są to m.in. listy kontrolne i przydatne informacje w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej w różnych gałęziach przemysłu - porównaj np. CIOP Łódź

Jak zrobić to w praktyce dla naszych pracowników i pracowników firm zewnętrznych? Odpowiedź, poniżej:

Nasi pracownicy:

W tym celu najlepiej jest opracować odpowiednie zarządzanie i kartę(y) ewidencji wyposażenia:

Pobierz plik (dla zalogowanych)

Pobierz plik (dla zalogowanych)

Dokumenty te powinny być elementem Regulaminu Pracy w przypadku, gdy zakład pracy zobligowany jest taki regulamin opracować (por. Art 104 § 2 Kodeksu Pracy).

Firmy zewnętrzne:

W praktyce, najlepiej jest, aby wszelkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (np. badania lekarskie, szkolenia, środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze) określone zostały w umowie cywilno- prawnej, np. jako załącznik.

Przykłady znajdziecie tutaj: pobierz plik (dla zalogowanych)

Pracownicy wykonujący krótkotrwałe prace lub czynności inspekcyjne:

W Art. 3044 Kodeksu Pracy mowa jest o odzieży roboczej i środkach ochrony indywidualnej przydzielanym osobom innym niż pracownicy i wykonującym krótkotrwałe prace lub czynności inspekcyjne.

"Pracodawca jest obowiązany przydzielać niezbędną odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej osobom wykonującym krótkotrwałe prace albo czynności inspekcyjne, w czasie, których ich własna odzież może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, a także ze względu na bezpieczeństwo wykonywania tych prac lub czynności".

W tym przypadku, obowiązek dostarczenia odzieży roboczej ciąży na pracodawcy na terenie, którego wykonywana jest praca.

W związku z tym dobrze jest mieć przygotowaną przy wejściu do stref gdzie wymagana jest odzież robocza i/lub środki ochrony indywidualnej komplety, które będzie można przekazać podwykonawcom lub gościom. Należy zwrócić uwagę, że w ww. zapisie jest mowa o krótkotrwałych pracach, tj. pracach, które w potocznym rozumieniu trwają maksimum kilka godzin i najczęściej nie są potwierdzone umową a jedynie np. zleceniem ustnym czy mailowy. W pozostałych przypadkach, wtedy, kiedy podpisujemy umowę cywilno-prawną lub kontrakt warto pamiętać o zawarciu stosownych regulacji w zakresie bhp.

Czy można ustalić w dokumentach wewnątrzzakładowych, że pracownik musi pokryć koszt odzieży lub ochron osobistych proporcjonalny do okresu wykorzystania, jeżeli odejdzie z pracy przed końcem okresu używalności określonego przez pracodawcę?

Zarówno środki ochrony indywidualnej, jak i odzież i obuwie robocze stanowią własność pracodawcy (art. 237 indeks górny 8 § 2 k.p.), zatem w sytuacji, gdy stosunek pracy ustaje, pracownik jest obowiązany je zwrócić lub rozliczyć się z pracodawcą (art. 124 § 1 pkt 2 k.p.).

Przepis aktu wewnątrzzakładowego stanowiący, że pracownik musi pokryć koszt odzieży lub ochron osobistych proporcjonalny do okresu wykorzystania, jeżeli odejdzie z pracy przed końcem okresu używalności określonego przez pracodawcę, jest niezgodny z art. 237 indeks górny 6 oraz 237 7 § 1 Kodeksu Pracy.

Na pracodawcy spoczywa zarówno obowiązek zapewnienia środków ochrony i odzieży roboczej, jak i ryzyko, że nie zostaną one wykorzystane do końca ustalonego okresu używalności w przypadku ustania stosunku pracy. Warto jednak zauważyć, że jeżeli zwrócone ubrania nie utraciły swoich właściwości, dopuszczalne jest ich przydzielenie - z wyjątkiem bielizny osobistej i obuwia - innemu pracownikowi.

Jedyna sytuacja, w której można dochodzić od pracownika pokrycia kosztów, zachodzi wówczas, gdy zniszczy on powierzone mu mienie lub nie rozliczy się z niego (nie zwróci go) w momencie rozstania się z pracodawcą bądź przejścia na inne stanowisko pracy, na którym stosowanie środków ochrony indywidualnej lub odzieży roboczej nie jest wymagane.

Zgodnie z art. 87 § 1 i § 7 Kodeksu Pracy z wynagrodzenia za pracę można potrącić tylko następujące należności:

 1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
 2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
 3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
 4. kary pieniężne przewidziane w art. 108 k.p.;
 5. kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Pozostałe należności, do których niewątpliwie należą niezwrócone (bądź zniszczone) środki ochrony indywidualnej oraz odzież robocza, mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika wyłącznie za jego zgodą wyrażoną na piśmie (art. 91 § 1 k.p.). Nieważna będzie zgoda wyrażona przez pracownika bez świadomości wielkości długu i istnienia przesłanek odpowiedzialności (czyli np. przy podpisywaniu umowy o pracę), co Sąd Najwyższy potwierdził wyrokiem z dnia 5 maja 2004 r., I PK 529/03, Pr. Pracy 2004, nr 10, s. 35.

Praktyka dopuszcza jednak dodatkowe rozwiązanie: pracodawca może wynegocjować wspólnie z pracownikiem koszt odkupienia używanej odzieży. Jest to uzasadnione w przypadku, gdy wymiary pracownika wskazują na duże prawdopodobieństwo, że używana przez niego odzież nie będzie pasowała na kolejnych pracowników, którzy będą zatrudnieni na tym samym stanowisku. Należy jednak pamiętać, że takiego rozwiązania nie można narzucić pracownikowi, a dojście do porozumienia będzie uzależnione od woli obu stron stosunku pracy.

(Na podstawie: http://www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-pracodawca-moze-obciazyc-pracownika-kosztami-za-niewykorzystany-okres-uzytkowania-odziezy-roboczej)

 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Podstawą większości kremów nawilżających jest lanolina - wydzielina gruczołów łojowych owiec mimo, że jej skład do końca nie jest znany. Ostatnio udało się jednak wyprodukować lanolinę hipoalergiczną do pielęgnacji skóry suchej, która jest mniej szkodliwa.
 
Więcej …

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt