Rozmiar czcionki: 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Natryski bezpieczeństwa, myjki do oczu

Natryski bezpieczeństwa, myjki do oczu

 
Spis treści
Natryski bezpieczeństwa, myjki do oczu
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Wszystkie strony

Natryski bezpieczeństwaW zakładach pracy, w których występuje niebezpieczeństwo kontaktu pracowników z substancjami żrącymi, toksycznymi czy wysoką temperaturą, każdy wypadek przy pracy może zakończyć się trwałym kalectwem lub nawet śmiercią poszkodowanego.

Pierwsza pomoc musi być udzielona szybko, bezpośrednio w miejscu zdarzenia, jeszcze przed przyjazdem pogotowia. Nie wystarczą wtedy dobre chęci i cykliczne szkolenia personelu, konieczne są rozwiązania techniczne umożliwiające natychmiastowe działanie, także samemu poszkodowanemu. W artykule o zastosowaniu i rozwiązaniach technicznych "natrysków bezpieczeństwa".

 

Kiedy należy stosować?

Przepisy określające konieczność stosowania natrysków bezpieczeństwa, zwanych inaczej natryskami ratunkowymi, występują w wielu aktach prawnych, z których najnowszy to rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU 2002 r. Nr 91 poz. 811 z 28.06.2002 r.).
W paragrafie 103.1 ww. rozporządzenia możemy przeczytać: "jeżeli podczas procesów pracy występuje niebezpieczeństwo oblania pracowników środkami żrącymi lub zapalenia odzieży na pracowniku - nie dalej niż 20 m w linii poziomej od stanowisk, na których wykonywane są te procesy, powinny być zainstalowane natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa) do obmycia całego ciała oraz oddzielne natryski (prysznice) do przemywania oczu.

Natryski bezpieczeństwa, jako środek BHP do udzielania pierwszej pomocy występują też w przepisach dotyczących przemysłu:

 • szklarskiego i wyrobów ze szkła;
 • odlewniczego;
 • chemicznego;
 • produkcji farb i lakierów;
 • uzdatniania wody i oczyszczania ścieków;
 • elektrolitycznej obróbki powierzchni;
 • metali ciężkich (np. arsen, chrom i ich związki).

Generalnie konieczność stosowania natrysków bezpieczeństwa występuje wszędzie tam, gdzie pracownik ma do czynienia z:

 • substancjami żrącymi, jak kwasy, zasady, sole;
 • substancjami wybuchowymi (np. nadtlenki organiczne);
 • substancjami łatwopalnymi;
 • niebezpieczeństwem poparzenia lub zapalenia się odzieży roboczej (huty, odlewnie);
 • niebezpieczeństwem kontaktu z substancjami toksycznymi i radioaktywnymi.

W szczególności natryski bezpieczeństwa należy stosować w: magazynach chemicznych, miejscach przeładunku chemikaliów, laboratoriach, oczyszczalniach ścieków, galwanizerniach, odlewniach, chlorowniach, stacjach zmiękczania wody (regeneracja jonitów kwasem), malarniach, akumulatorniach. 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców z Peninsula College of Medicine & Dentistry (PCMD) w Wielkiej Brytanii wydają się popierać tezę, że kontrola ciśnienia tętniczego powinna być wykonywana na obu rękach.

Choć zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ciśnienie powinno być mierzone na obu rękach, ankiety przeprowadzone wśród lekarzy ujawniły, że nie robią oni tego zbyt często. 
"Nasze wyniki wskazują, że różnica pomiędzy ciśnieniem skurczowym na prawej i lewej ręce wynosząca 10 mmHg może pomóc w identyfikacji pacjentów z grupy ryzyka, którzy wymagają dalszej oceny stanu naczyń krwionośnych" - powiedział dr Christopher Clark, prowadzący badania. Różnicę tę naukowcy wiążą z chorobami naczyń obwodowych. Przebiegają one zwykle bezobjawowo, ale mogą prowadzić do zwężenia lub niedrożności tętnic. Natomiast rozbieżność wynosząca 15 mmHg może świadczyć o ryzyku chorób naczyń mózgowych, a także o zwiększonym o 70 proc. ryzyku zgonu z powodu chorób układu krążenia. Nie jest przy tym istotne, na której ręce wartość ciśnienia jest wyższa. 

Źródło: Lancet 2012, doi:10.1016/S0140-6736(11)61710-8.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt