Rozmiar czcionki: 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Natryski bezpieczeństwa, myjki do oczu

Natryski bezpieczeństwa, myjki do oczu

 
Spis treści
Natryski bezpieczeństwa, myjki do oczu
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Wszystkie strony

Natryski bezpieczeństwaW zakładach pracy, w których występuje niebezpieczeństwo kontaktu pracowników z substancjami żrącymi, toksycznymi czy wysoką temperaturą, każdy wypadek przy pracy może zakończyć się trwałym kalectwem lub nawet śmiercią poszkodowanego.

Pierwsza pomoc musi być udzielona szybko, bezpośrednio w miejscu zdarzenia, jeszcze przed przyjazdem pogotowia. Nie wystarczą wtedy dobre chęci i cykliczne szkolenia personelu, konieczne są rozwiązania techniczne umożliwiające natychmiastowe działanie, także samemu poszkodowanemu. W artykule o zastosowaniu i rozwiązaniach technicznych "natrysków bezpieczeństwa".

 

Kiedy należy stosować?

Przepisy określające konieczność stosowania natrysków bezpieczeństwa, zwanych inaczej natryskami ratunkowymi, występują w wielu aktach prawnych, z których najnowszy to rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU 2002 r. Nr 91 poz. 811 z 28.06.2002 r.).
W paragrafie 103.1 ww. rozporządzenia możemy przeczytać: "jeżeli podczas procesów pracy występuje niebezpieczeństwo oblania pracowników środkami żrącymi lub zapalenia odzieży na pracowniku - nie dalej niż 20 m w linii poziomej od stanowisk, na których wykonywane są te procesy, powinny być zainstalowane natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa) do obmycia całego ciała oraz oddzielne natryski (prysznice) do przemywania oczu.

Natryski bezpieczeństwa, jako środek BHP do udzielania pierwszej pomocy występują też w przepisach dotyczących przemysłu:

 • szklarskiego i wyrobów ze szkła;
 • odlewniczego;
 • chemicznego;
 • produkcji farb i lakierów;
 • uzdatniania wody i oczyszczania ścieków;
 • elektrolitycznej obróbki powierzchni;
 • metali ciężkich (np. arsen, chrom i ich związki).

Generalnie konieczność stosowania natrysków bezpieczeństwa występuje wszędzie tam, gdzie pracownik ma do czynienia z:

 • substancjami żrącymi, jak kwasy, zasady, sole;
 • substancjami wybuchowymi (np. nadtlenki organiczne);
 • substancjami łatwopalnymi;
 • niebezpieczeństwem poparzenia lub zapalenia się odzieży roboczej (huty, odlewnie);
 • niebezpieczeństwem kontaktu z substancjami toksycznymi i radioaktywnymi.

W szczególności natryski bezpieczeństwa należy stosować w: magazynach chemicznych, miejscach przeładunku chemikaliów, laboratoriach, oczyszczalniach ścieków, galwanizerniach, odlewniach, chlorowniach, stacjach zmiękczania wody (regeneracja jonitów kwasem), malarniach, akumulatorniach. 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Naukowcy z USA stwierdzili, że w mózgu osób cierpiących na bóle pleców, kurczą się obszary związane z odczuwaniem emocji i myśleniem. Nie uzyskali jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy bóle pleców są przyczyną, czy jedynie skutkiem zmian w mózgu.

Badania nad konsekwencjami bólów w plecach zapoczątkował dr Vania Apkarian z Northwestern University w Chicago. Do podjęcia badań w tej dziedzinie zainspirowały go wcześniejsze obserwacje osób z bólami pleców, u których stwierdzono zmiany w tzw. istocie szarej w mózgu, odpowiedzialnej za proces uczenia się i zapamiętywania.

Zdaniem Apkariana potwierdzenie, że to bóle pleców powodują zmniejszanie się w mózgu obszarów odpowiedzialnych za funkcje umysłowe może stanowić prawdziwy przełom w medycynie.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt