Rozmiar czcionki: 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Obowiązki pracodawców i przywileje pracowników w czasie upałów

Obowiązki pracodawców i przywileje pracowników w czasie upałów

 

Praca upałUpały i okres letni to gwarancja dobrego wypoczynku ale jednocześnie jest to okres wytężonej pracy tysięcy pracowników, wykonywanej niekiedy w warunkach wysokiej temperatury powietrza na stanowiskach pracy.

 

Pracodawcy w czasie upałów zobowiązani są więc do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy oraz do podejmowania działań mających charakter organizacyjny i techniczny.

Działania organizacyjne wiążą się przede wszystkim nieodpłatnym wydawaniem napojów:

 • w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25 st. C,
 • przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25 st. C
 • przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000kcal (4187 kJ) u kobiet,
 • na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 st. C.

Należy pamiętać, iż ze względu na szkodliwe działanie na organizm mikroklimatu gorącego, przepisy prawa ponadto szczególną ochroną prawną obejmują pracowników młodocianych oraz kobiety, kobiety w ciąży i w okresie karmienia. I dlatego też

 • młodociani w wieku powyżej 17 lat, pracujący w mikroklimacie gorącym do wartości 26 st. C wskaźnika obciążenia termicznego WBGT, mogą wykonywać pracę do 3 godzin na dobę pod warunkiem zachowania norm wydatku energetycznego. Ponadto należy im zapewnić dostateczną ilość odpowiednich napojów i dziesięciominutowe przerwy po każdych pięćdziesięciu minutach pracy.
 • kobietom wzbroniona jest praca w warunkach, w których wskaźnik PMV (ocena średnia), określany zgodnie z Polska Normą, jest większy od 1,5 (zaleca się: -0,5)

Do działań o charakterze technicznym należy zaliczyć obowiązek zabezpieczenia w pomieszczeniach pracy:

 • temperatury odpowiedniej do rodzaju wykonywanej pracy, nie niższej niż 14 st. C (287 st. K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18 st. C (291 st. K). Brak określenia w przepisach górnej granicy temperatury, w jakiej może być wykonana praca nie oznacza, że pracodawca jest zwolniony z jakichkolwiek obowiązków w tym zakresie.
 • wymiany powietrza wynikającej z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności oraz zanieczyszczeń stałych i gazowych. Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne należy utrzymywać w stałej sprawności czystości. Okna i ewentualne świetliki należy zabezpieczyć przed nadmiernym nasłonecznieniem.

Prawa pracowników:

 • pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy (zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego) w sytuacji, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Obowiązujące przepisy:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 21 z 1998 r., poz. 94, z ze zm.) - art. 210;
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst: Dz. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650, ze zm.)- par. 13, 30, 31, 32, 33 112;
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279) - par. 4;
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionym młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047, ze zm.) - załącznik nr 2 II;
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545, ze zm.) - zał. II.

Źródło: www.warszawa.oip.pl

 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Na noworleańskim zjeździe American Society for Microbiology poinformowano, iż noszone przez lekarzy krawaty mogą sprzyjać przenoszeniu chorobotwórczych bakterii.
 
Więcej …

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt