Rozmiar czcionki: 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama

Przydatne adresy

 

bhp przydatne adresyZbiór adresów do urządów i instytucji, który przyda się każdemu pracownikowi odpowiedzialnemu za bezpieczeństwo i higienę pracy.

W naszym zestawieniu znajdują się adresy do ministerstw, inspektoratów pracy, Urzędu Dozoru Technicznego i inne.

Dalej...

 

MINISTERSTWA

MINISTERSTWO GOSPODARKI

Adres Telefon Fax Strona www
00-950 WARSZAWA
pl. Trzech Krzyży 3/5
(22) 693 50 00 (22) 693 40 46 www.mg.gov.pl

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Adres Telefon Fax Strona www
00-513 WARSZAWA
ul. Nowogrodzka 1/3/5
(22) 661 10 00
(22) 661 13 36 www.mpips.gov.pl

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

Adres Telefon Fax Strona www
00-922 WARSZAWA
ul. Wawelska 52/54
(22) 579 24 08 (22) 579 23 83 www.mos.gov.pl

URZĘDY I INSTYTUCJE

CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY

Adres Telefon Fax Strona www
00-701 WARSZAWA
ul. Czerniakowska 16
(22) 623 36 98 (22) 623 36 93 www.ciop.pl

 

GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

Adres Telefon Fax Strona www
00-926 WARSZAWA
ul. Krucza 38/42
(22) 661 81 11 (22) 661 81 42 www.gunb.gov.pl

 

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
Główny Inspektorat

Adres Telefon Fax Strona www
00-922 WARSZAWA
ul. Wawelska 52/54
(22) 825 33 25 (22) 825 04 65 www.gios.gov.pl

 

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI

Adres Telefon Fax Strona www
02-699 WARSZAWA
ul. Kłobucka 23 A
(22) 46 45 200 - http://www.pcbc.gov.pl/

 

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Główny Inspektorat Pracy

Adres Telefon Fax Strona www
02-950 WARSZAWA
ul. Krucza 38/42
(22) 420 34 88 - www.pip.gov.pl

 

OKRĘGOWE INSPEKTORATY PRACY

Adres Telefon Fax Strona www
15-483 BIAŁYSTOK
ul. Fabryczna 2
(85) 678 57 00 (85) 742 27 73 www.bialystok.oip.pl
85-012 BYDGOSZCZ
Pl. Piastowski 4a
(52) 321 42 42 (52) 321 42 40 www.bydgoszcz.oip.pl
80-819 GDAŃSK
ul. Okopowa 7
(58) 520 18 22
(58) 520 18 24 www.gdansk.oip.pl
40-017 KATOWICE
ul. Graniczna 29
(32) 604 12 08 (32) 604 12 51 www.katowice.oip.pl
25-314 KIELCE
ul.1000-lecia Państwa Polskiego 4
(41) 343 82 76 (41) 340 32 01 www.kielce.oip.pl
31-011 KRAKÓW
Plac Szczepański 5
(12) 424 04 50 (12) 421-50-11 www.krakow.oip.pl
20-011 LUBLIN
ul. Piłsudskiego 13
(081) 532 59 18 (81) 537 11 61 www.lublin.oip.pl
90-441 ŁÓDŹ
Aleja Kościuszki 123
(42) 636 23 13 (42) 636 85 13 www.lodz.oip.pl
10-512 OLSZTYN
ul. Kopernika 29
(89) 527 60 82 (89) 527 60 82 www.olsztyn.oip.pl
45-706 OPOLE
Plac Piłsudskiego 11a
(77) 470 09 00 (77) 457 42 07 www.opole.oip.pl
61-807 POZNAŃ
ul. Św. Marcin 46/50
(61) 859 90 00 (61) 859 90 03 www.poznan.oip.pl
35-234 RZESZÓW
ul. Gen. Stanisława Maczka 4
(17) 717 20 00 (17) 717 20 20 www.rzeszow.oip.pl
71-663 SZCZECIN
ul. Pszczelna 7
(91) 431 19 30 (91) 431 19 32 www.szczecin.oip.pl
00-973 WARSZAWA
ul. Lindleya 16
(22) 583 17 00 (22) 621 92 72 www.warszawa.oip.pl
51-621 WROCŁAW
ul. Zielonego Dębu 22
(71) 371 04 30 (71) 371 04 70 www.wroclaw.oip.pl
65-722 ZIELONA GÓRA
ul. Dekoracyjna 8
(68) 451 39 00 (68) 451 39 11 www.zielonagora.oip.pl

 

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Adres Telefon Fax Strona www
02-353 WARSZAWA
ul. Szczęśliwicka 34
(22) 57-22-100 (22) 822-72-09 www.udt.gov.pl
TAGI:
 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców z Peninsula College of Medicine & Dentistry (PCMD) w Wielkiej Brytanii wydają się popierać tezę, że kontrola ciśnienia tętniczego powinna być wykonywana na obu rękach.

Choć zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ciśnienie powinno być mierzone na obu rękach, ankiety przeprowadzone wśród lekarzy ujawniły, że nie robią oni tego zbyt często. 
"Nasze wyniki wskazują, że różnica pomiędzy ciśnieniem skurczowym na prawej i lewej ręce wynosząca 10 mmHg może pomóc w identyfikacji pacjentów z grupy ryzyka, którzy wymagają dalszej oceny stanu naczyń krwionośnych" - powiedział dr Christopher Clark, prowadzący badania. Różnicę tę naukowcy wiążą z chorobami naczyń obwodowych. Przebiegają one zwykle bezobjawowo, ale mogą prowadzić do zwężenia lub niedrożności tętnic. Natomiast rozbieżność wynosząca 15 mmHg może świadczyć o ryzyku chorób naczyń mózgowych, a także o zwiększonym o 70 proc. ryzyku zgonu z powodu chorób układu krążenia. Nie jest przy tym istotne, na której ręce wartość ciśnienia jest wyższa. 

Źródło: Lancet 2012, doi:10.1016/S0140-6736(11)61710-8.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt