Rozmiar czcionki: 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Bezpieczne oświetlenie dla strażaków

Bezpieczne oświetlenie dla strażaków

 
Spis treści
Bezpieczne oświetlenie dla strażaków
Porównanie wydajności świetlnej
Wszystkie strony

latarkaPrzegląd postępów w technologii

W tym artykule omówiono zmiany w przepisach oraz technologii związane z latarkami oraz urządzeniami oświetleniowymi stosowanymi przez Straż Pożarną w atmosferach potencjalnie wybuchowych.


Atmosfery potencjalnie wybuchowe

Zamknięte przestrzenie i obszary o zagrożeniu ?Ex" są to miejsca, gdzie często występują zagrożenia wybuchowe, wynikające z obecności potencjalnie wybuchowych gazów, par, mgieł lub pyłów.

Atmosfery takie występują w wielu branżach i sektorach przemysłu, w tym w petrochemii, wydobyciu ropy i gazów, lotnictwie, przemysłach farmaceutycznym i spożywczym, zakładach gazowniczych i wodociągowych oraz kanalizacji, a także w rolnictwie i energetyce, oraz wszędzie tam, gdzie materiały zapalne są przechowywane, wytwarzane lub wykorzystywane w produkcji, jak również w zamkniętych lub częściowo otwartych przestrzeniach, takich jak naczynia procesowe, zbiorniki magazynowe, przepusty, kanały, tunele i szyby, w tym również w systemach podziemnych kolei i dróg.

Straż Pożarna na całym świecie stosuje w takich miejscach bezpieczne urządzenia oświetleniowe, które eliminują ryzyko pożaru lub wybuchu, które mogą być przyczyną obrażeń lub śmierci. Na świecie stosuje się różne systemy certyfikacji i regulacji prawnych w odniesieniu do tych zagadnień. W Unii Europejskiej wszystkie urządzenia wykorzystywane w potencjalnie wybuchowych atmosferach objęte są certyfikacją ?ATEX". Dyrektywa ATEX ustanowiła standardy, które stały się wzorem legislacji dla całego świata.

Dlaczego oświetlenie ATEX?

Zadania wykonywane w obszarach niebezpiecznych i przestrzeniach zamkniętych często mają miejsce w warunkach obniżonej widoczności lub w ciemności; oświetlenie może stać się krytycznym warunkiem wykonania jakiejkolwiek czynności w takich warunkach. W przypadku konieczności wejścia do takich obszarów w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, konserwacyjnych lub ratowniczych, konieczne jest użycie przenośnych lub tymczasowo rozstawianych urządzeń oświetleniowych. Zagrożenie wybuchem lub pożarem spowodowanych zapłonem takiej atmosfery oznacza, że każde urządzenie elektryczne wprowadzane do takiego miejsca musi być bezpieczne pod kątem stosowania w tego rodzaju niebezpiecznych środowiskach. W UE wprowadzono przepisy, które wymagają od pracowników stosowania w takich wybuchowych atmosferach odpowiednich urządzeń elektrycznych lub mechanicznych, zgodnych z normą ATEX.

Temperatura koloru źródła światła: halogen z prawej strony o ?chłodnym", białym świetle i LED z lewej strony o ?chłodniejszym" świetle i wyższej temperaturze koloru.


Wybór urządzeń oświetleniowych ATEX

Na rynku oferowane są różne urządzenia oświetleniowe ATEX, zabezpieczające przed wybuchem. Dla zapewnienia bezpieczeństwa najważniejsze jest zastosowanie właściwych kryteriów wyboru:

  • Charakterystyka atmosfery wybuchowej, oznaczonej odpowiednim kodem certyfikacyjnym (klasa temperaturowa, grupa gazów, strefa).
  • Ilość i rodzaj urządzeń oświetleniowych wymaganych do wykonania zadania.
  • Czas trwania wykonywania zadania.
  • Warunki (np. wilgoć, trudny teren).

?Biuletyn Techniczny 1/1997 - Aparaty Oddechowe", wydawany przez Inspektorat Straży Pożarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii określa, że ?Aparaty oddechowe stosuje się w atmosferach, które są niebezpieczne dla zdrowia"; ?osoba nosząca aparat oddechowych może być narażona, poza atmosferą nie nadającą się do oddychania, także na inne zagrożenia, jak np. pożar, wybuch lub zawalenie." Napisano tam, że do każdego aparatu oddechowego powinna być załączona jedna latarka; charakterystyka takiej latarki została opisana w załączniku 1, rozdział 2(c), przy czym za najważniejsze uznano posiadanie przez latarkę certyfikatu dopuszczającego ją do użycia w potencjalnie wybuchowych atmosferach. ?Lampy przeznaczone do użycia z aparatami oddechowymi powinny być dopuszczone do użycia w Strefie 1, w grupie gazów IIC oraz posiadać minimalną klasę temperaturową T4". Spełnienie takich minimalnych wymagań zapewni bezpieczne użytkowanie latarki w większości sytuacji operacyjnych.

Znak ostrzegający o możliwości występowania atmosfer wybuchowych


Przenośne oświetlenie ATEX - ulepszenia techniczne - źródła światła Technologia LED

LED, czy dioda świecą (Light Emitting Diode) jest to nowej generacji źródło światła, służące ogólnie do oświetlenia, a w szczególności do przenośnych, bezpiecznych urządzeń oświetleniowych. Biały LED został opracowany w 1996 roku; od bardzo ograniczonego początkowo zakresu zastosowań, w ciągu ostatnich 10 lat widoczne jest coraz powszechniejsze stosowanie LED w oświetleniu przenośnym. Białe LEDy były początkowo ograniczone do urządzeń o małej mocy, takich jak powszechnie stosowane lampki o średnicy 5 mm. Sześć lat temu zbudowano LED o mocy 1 W, który od razu stał się istotną konkurencją dla lamp żarowych.

Dożywotnia trwałość i całkowita bezobsługowość

W lampach żarowych stosuje względnie delikatne włókno wolframowe, stanowiące źródło światła, które jest podane na zerwanie w przypadku uderzenia mechanicznego. Technologia LED zapewnia znacznie wyższą niezawodność i dużo bardziej stabilną konstrukcję o znacznie większej odporności na trudne warunki użytkowania. Ponadto, typowa trwałość włókna żarowego w konwencjonalnej żarówce wynosząca 20-30 godzin to prawie nic porównaniu do 25 000 godzin dla lampki LED. Źródła światła LED mają ?dożywotnią trwałość" i przetrwają w istotnie czas dużo dłuższy niż sama latarka, a przy tym są całkowicie bezobsługowe.

Wyższa efektywność, więcej lumenów na wat.

LEDy zawsze były reklamowane jako zapewniające wyższą efektywność od żarowych źródeł światła, czyli więcej lumenów (jednostka strumienia świetlnego - lm) na jeden wat mocy. Do niedawna trudno było dokonywać porównać źródeł światła ze względu na istotne różnice w możliwościach uzyskania wydajności świetlnej. Wraz z wynalezieniem LED dużej mocy możliwe stało się rzetelne porównanie źródeł światła. Aktualnie różnica w wydajności między halogenowymi lampami żarowymi a LED jest dwukrotna (zwykle 12 lm/W dla niskonapięciowych żarówek halogenowych i 24 lm/W dla LED dużej mocy), ale producenci LED twierdzą, że wydajność tych źródeł światła w najbliższej przyszłości jeszcze wzrośnie.

Jakość światła LED: po lewej strumień świetlny bez obwódki, a po prawej strumień świetlny o szerokim kącie obwódki, umożliwiający widzenie na peryferiach głównego kierunku świecenia.

Specyficzne zalety urządzeń ATEX

Poza wyżej wymienionymi zaletami lampy LED oferują prawdziwe korzyści dla przenośnych urządzeń stosowanych w obszarach niebezpiecznych. Jest to ?chłodna" technologia półprzewodnikowa; nie stwarza zagrożeń takich, jak gorące włókna żarowe w typowych żarówkach i zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa z możliwością stosowania w Strefie 0.

Jakość światła

LED daje doskonałe, kontrolowane światło, znacznie bielsze od najwyższej temperatury koloru lamp halogenowych. LED dużej mocy to jednak jeszcze nowa technologia i brak na razie doświadczeń w budowaniu układów optycznych współpracujących z tymi źródłami światła. Dostępne są pewne gotowe rozwiązania, tworzone zwykle pod kątem komercyjnych instalacji oświetleniowych, ale często niedostosowanych do takich urządzeń, jak latarki. Producenci przenośnych urządzeń oświetleniowych zaczynają projektować produkty ze specjalnie przystosowanymi do LED układami optycznymi, które czasem posiadają wręcz nadzwyczajne właściwości.

Dobre rozwiązanie optyki dla LED może zapewniać doskonały strumień świetlny, pozbawiony cieni, pierścieni i czarnych dziur, które często widywało się w przypadku lamp żarowych. Nieprzystosowane do LED układy optyczne mogą wytwarzać słabe oświetlenie, nierówne strumienie lub jaskrawe, skupione strumienie świetlne bez obwódki wokół głównego promienia. Może to powodować pewne problemy, zwłaszcza brak obwódki świetlnej może być niebezpieczny, w sytuacji gdy przeszkody w otoczeniu głównego promienia świetlnego nie będą widoczne; użytkownicy informowali o takich produktach, które mają tak silnie skupiony strumień świetlny, że po skierowaniu go do przodu nic nie można zobaczyć na ziemi, wyżej, ani po bokach, co przypomina ?jazdę na samych migaczach". 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Warstwa ozonu osłania ziemię przed słonecznym promieniowaniem ultrafioletowym (UV). W 1982 r. naukowcy zaobserwowali na Antarktydzie, że każdej wiosny poziom ozonu w powietrzu obniża się o 50%.

Więcej …

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt