Rozmiar czcionki: 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

 
Spis treści
Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
Pracodawca
Pracownik przychodzi do firmy
Pracownik jest w firmie
Wszystkie strony

helmPracodawca - bezpieczeństwo i higiena pracy - pracownik, czyli jakie obowiązki ma pracodawca względem bezpieczeństwa i higieny pracy  w swoim zakładzie pracy oraz względem swoich pracowników.

W świetle prawa pracodawcą jest nie tylko osoba zatrudniająca w stosunku pracy inne osoby, ale także osoba zatrudniająca w stosunku umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie) inne osoby do wykonywania pracy na terenie jego zakładu pracy czy firmy.

Studium przypadku:

Osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług księgowych nie zatrudniająca na co dzień osób w stosunku pracy (na etacie) zatrudniła na okres jednego miesiąca na umowę zlecenie (umowa cywilnoprawna) studentkę rachunkowości, której zadaniem jest opisywanie faktów/rachunków klientów oraz wpisywaniem ich do programu księgowego.

W przypadku powyższym osoba ta jest pracodawcą, więc ma takie same zobowiązania względem bhp na terenie swojej firmy oraz pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie jak osoba będąca pracodawcę kilku, czy kilkunastu osób w stosunku pracy.


Pracodawca:

 • powinien posiadać ważne szkolenie okresowe bhp dla pracodawców (niezależnie od formy zatrudnienia pracowników tj. umowy o pracę, zlecenia) lub pracodawców wykonujących zadania służb bhp (jeśli nie zatrudnia więcej niż 20 osób sam może wykonywać zadania służb bhp),
 • pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
 • zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • powinien dokonać oceny ryzyka na każdym stanowisku pracy w jego zakładzie,
 • regulamin pracy w firmach zatrudniających co najmniej 20-stu pracowników ustala pracodawca w uzgodnieniu w zakładową organizacją związkową,
 • pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy,
 • pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wyznacza osobę do udzielenia pierwszej pomocy,
 • wyznacza osobę do spraw ochrony przeciw pożarowej oraz ewakuacji.

Pracownik przychodzi do firmy:

 • badania lekarskie (przed przystąpieniem do pracy), stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku,
 • jeśli stanowisko zajmowane przez pracownika wymaga sprawności psychofizycznej, jest to praca na wysokości (powyżej 1 m) badania lekarskie muszą być adekwatne do prac wykonywanych przez pracownika,
 • instruktaż ogólny - pracownik służb bhp, inspektor/specjalista ds. bhp spoza zakładu pracy,
 • instruktaż stanowiskowy - robi pracodawca, bezpośredni przełożony pracownika lub osoba wyznaczona przez pracodawcę, a która to osoba ukończyła szkolenie dotyczące metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego,
 • jeśli pracownik ma kontakt z żywnością przed przystąpieniem do pracy powinien mieć wyrobioną tzw. książeczkę "sanepidowską",
 • jeśli pracownik pracuje na stanowisku gdzie potrzebne są specjalne uprawnienia to nie można go do puścić do pracy na tym stanowisk, jeśli nie posiada takich uprawnień lub ma je nieważne (uprawnienia straciły ważność) np. kierowca, kierowca wózka widłowego, operator suwnicy, elektryk SEP 1 kV i wiele innych,
 • należy zapoznać pracownika z ryzykiem pracy na danym stanowisku. Zapoznanie się z pracownika z tym ryzykiem powinno być poświadczone pisemnie (np. podpis na oświadczenie o zapoznaniu się z tym ryzykiem, podpis na liście ? załączniku do oceny ryzyka na stanowisku pracy).

Pracownik jest w firmie:

 • badanie lekarskie okresowe nie rzadziej niż co 5 lat (decyduje o tym lekarz), ewentualnie w międzyczasie badania kontrolne, jeśli są ku temu przesłanki,
 • jeśli pracownik zmienia stanowisko pracy to powinien być poddany nowym badaniom lekarskim stwierdzający brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku,
 • instruktaż stanowiskowy ? należy zrobić jeśli pracownik zmienia stanowisko pracy,
 • szkolenie okresowe z zakresu bhp: pracodawcy i osoby kierujące pracownikami co 5 lat, pracownicy na stanowiskach robotniczych co 3 lata, pracownicy na stanowiskach administracyjno ? biurowych co 6 lat (szkolenia powinny być robione częściej jeśli ocena ryzyka na stanowisku pracy na to wskazuje).

cdn.

 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Stosowanie przez chirurgów podczas poważnych operacji prostej listy czynności do sprawdzenia może zmniejszyć ryzyko zgonu i poważnych komplikacji o ponad 40 procent - informuje ?New England Journal of Medicine?.
Cała lista mieści się na jednej kartce, a sprawdzenie wszystkich czynności trwa parę minut.

Więcej …

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt