Rozmiar czcionki: 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Bezpieczny pracownik Czas pracy w budownictwie - w świetle zmian obowiązujących od 23 VIII 2013 r. oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego (cz. 1) - Strona 6

Czas pracy w budownictwie - w świetle zmian obowiązujących od 23 VIII 2013 r. oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego (cz. 1) - Strona 6

 
Spis treści
Czas pracy w budownictwie - w świetle zmian obowiązujących od 23 VIII 2013 r. oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego (cz. 1)
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Wszystkie strony

3. Rozszerzenie możliwości wprowadzenia przerywanego systemu czasu pracy.

System przerywanego czasu pracy wprowadza się w:

  • układzie zbiorowym pracy lub
  • w porozumieniu z zakładową organizacją zawodową,

a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakład organizacja zawodowa - w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

 

4. Odpracowanie wyjść prywatnych.

Na podstawie nowych przepisów nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego. Tym samym przyjmuje się możliwość odpracowania przed godzinami rozpoczęcia pracy na przed dniem pracy jak i po zakończeniu swojej pracy.

Przykład: Pracownik, który zgodnie z harmonogramem czasu pracy ma zaplanowane godziny pracy  od poniedziałku do piątku od 700 do 1500. W poniedziałek ma do załatwienia sprawy osobiste w godzinach od 1200 do 1500. W związku z powyższym w środę pracował od 700 do 1600, w czwartek i piątek pracował od 600 do 1500. Zatem jego dłuższa praca w środę, czwartek i piątek nie będzie traktowana jako praca w godzinach nadliczbowych ale jako odpracowanie wyjścia prywatnego.

 

Autor: Starszy Inspektor Pracy Specjalista Cezary Pytlarz z OIP Katowice

 


[i] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2013 r. poz. 896).

[ii] Wyrok SN z 21 maja 2008 r. I PK 262/07 (LEX nr 491433).

[iii] Stanowisko Departamentu Prawnego GIP z 10.10.2007 (GNP/401/4560-461/07/PE).

[iv] Stanowisko Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. (znak: DPR-lll-079- 575/TW/07).

 

Cały artykuł do pobrania po zalogowaniu 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Stosowanie przez chirurgów podczas poważnych operacji prostej listy czynności do sprawdzenia może zmniejszyć ryzyko zgonu i poważnych komplikacji o ponad 40 procent - informuje ?New England Journal of Medicine?.
Cała lista mieści się na jednej kartce, a sprawdzenie wszystkich czynności trwa parę minut.

Więcej …

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt