Rozmiar czcionki: 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Bezpieczny pracownik Czas pracy w budownictwie - w świetle zmian obowiązujących od 23 VIII 2013 r. oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego (cz. 1) - Strona 5

Czas pracy w budownictwie - w świetle zmian obowiązujących od 23 VIII 2013 r. oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego (cz. 1) - Strona 5

 
Spis treści
Czas pracy w budownictwie - w świetle zmian obowiązujących od 23 VIII 2013 r. oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego (cz. 1)
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Wszystkie strony

2. Rozszerzenia katalogu możliwości wprowadzenia ruchomego rozkładu czasu pracy.

Rozkład czasu pracy - służy to ustalenie dla danego pracownika lub grupy pracowników dni pracy i dni wolnych od pracy, liczby godzin pracy w dniu roboczym oraz godzin rozpoczynania i kończenia pracy - w ramach obowiązującego pracownika systemu czasu pracy

U danego pracodawcy mogą zatem obowiązywać różne rozkłady czasu pracy, ze względu na stosowanie różnych systemów czasu pracy. Rozkład czasu pracy często określany jest harmonogramem pracy. Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy.

Rozkład czasu pracy może przewidywać przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy. Wykonywanie pracy zgodnie z rozkładami czasu pracy, w których są różne godziny rozpoczynania pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego. W rozkładach czasu pracy, w których są różne godziny rozpoczynania pracy ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Trzy sposoby wprowadzania ruchomego czasu pracy.

a) jeżeli w firmie działają zakładowe organizacje związkowe  ruchomy czas pracy wprowadzany jest

 • w układzie zbiorowym pracy, lub
 • w porozumieniu z wszystkimi organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy (jeżeli nie zostanie zawarte porozumienie ze wszystkimi organizacjami związkowymi, to uzgadnia z organizacjami reprezentatywnymi).

Jeżeli nie zostanie zawarte porozumienie z reprezentatywnymi - to nie dochodzi do wprowadzenia ruchomego czasu pracy w tym trybie.

 

b). Jeżeli w firmie nie działają zakładowe organizacje związkowe  ruchomy czas pracy wprowadzany jest w następującej procedurze:

 • wyłonienie przedstawicieli pracowników, w trybie przyjętym u pracodawcy,
 • porozumienie pracodawcy z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u pracodawcy.

W takim przypadku nie ma wymogu przekazywania treści porozumienia do Państwowej Inspekcji Pracy.

 

c). Wprowadzenie ruchomego rozkładu na wniosek pracownika, procedura:

 • wprowadzany bez względu na istnienie w zakładzie związków zawodowych,
 • tylko z inicjatywy pracownika, na jego pisemny wniosek pracownika,
 • pracodawca musi wyrazić zgodę, o ile rozkłąd nie zakłóca organizacji pracy w firmie.

Ponadto nadal obowiązuje możliwość wprowadzenia  indywidualnego rozkładu czasu pracy na wniosek pracownika.

W ramach tak zwanego ruchomego czasu pracy możliwe jest wprowadzenie rozkładu czasu pracy, który będzie przewidywał różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy.

Przykład:

 • Poniedziałek - praca w godzinach 800- 1600,
 • Wtorek - praca w godzinach 700- 1700,
 • Środa - praca w godzinach 800- 1600,
 • Czwartek - praca w godzinach 900- 1700,
 • Piątek - praca w godzinach 800- 1600.

Rozkład czasu pracy może przewidywać przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy.

Przykład: Poniedziałek - piątek rozpoczęcie pracy pomiędzy 700- 900, zakończenie pracy pomiędzy 1500- 1700. Pracownik, który pracował na zmianę nocną na przykład w godzinach 2200 - 600, może mieć planowaną pracę po wykorzystaniu 11 godzin odpoczynku od godziny 1700 bez konieczności rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych 2200 - 600,  i 1700 -1 00. Należy pamiętać, iż wykonywanie pracy zgodnie z rozkładami czasu pracy, o których mowa wyżej, nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego.

Obowiązek sporządzania rozkładów czasu pracy i grafików czasu pracy, tak zwanych harmonogramów czasu pracy - powstał od 23.08.2013 r. a minimalny okres ich trwania to 1 miesiąc. W rozkładach czasu pracy, o których mowa wyżej, ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

 

Forma sporządzenia:

Rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony:

 • w formie pisemnej lub elektronicznej,
 • na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc.

Pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który zostać sporządzony ten rozkład.

Pracodawca nie ma obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy.

jeżeli:

 • rozkład czasu pracy pracownika wynika z przepisów wewnątrzzakładowych, z obwieszczenia albo z umowy o pracę.
 • pracodawca w porozumieniu z pracownikiem ustali czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań w zadaniowym systemie czasu pracy,
 • na pisemny wniosek pracownika, stosuje się do niego ruchomy czas pracy. Nie dotyczy to przypadku, gdy ruchomy czas pracy wprowadza pracodawca, z własnej inicjatywy,
 • pracownik- na swój wniosek - pracuje w indywidualnym rozkładzie czasu pracy.

 

Prawo do wynagrodzenia za okres nieprzepracowany, ze względu na ustalony rozkład czasu pracy. Zgodnie z artykułem 129 § 5 Kodeksu pracy, jeżeli w danym miesiącu, ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie odrębnych przepisów; w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy wysokość tego wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do tego wymiaru czasu pracy. Okres rozliczeniowy 12 miesięcy - rozkład pracy po 8 godzin, system czasu pracy - równoważny.

Bez pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.

Zaplanowano prace:

 • styczeń 2014 r. - praca "0" godzin,
 • luty 2014 r. - praca 240 godzin,
 • marzec 2014 r. - praca 80 godzin.

Pracownik X stawka wynagrodzenia godzinowa 15 złotych na godzinę

Pracownik Y stawka miesięczna - 3000 złotych.

Wynagrodzenie:

Za styczeń 2014 r.:

 • pracownik X otrzyma  1680 złotych (minimalne wynagrodzenie ),
 • pracownik Y otrzyma 3000 złotych.

Za luty 2014 r.:

 • Pracownik X otrzyma 15 złotych razy 240 godzin  razem 3600 złotych
 • Pracownik Y otrzyma 3000 złotych.

Za marzec 2014r.:

 • pracownik X otrzyma 1680 złotych (minimalne wynagrodzenie) to jest 15 złotych razy 80 godzin równa się 1200 złotych, wyrównanie do minimalnego to jest 1680 złotych.
 • pracownik Y otrzyma 3000 złotych.

  

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Naukowcy z USA stwierdzili, że w mózgu osób cierpiących na bóle pleców, kurczą się obszary związane z odczuwaniem emocji i myśleniem. Nie uzyskali jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy bóle pleców są przyczyną, czy jedynie skutkiem zmian w mózgu.

Badania nad konsekwencjami bólów w plecach zapoczątkował dr Vania Apkarian z Northwestern University w Chicago. Do podjęcia badań w tej dziedzinie zainspirowały go wcześniejsze obserwacje osób z bólami pleców, u których stwierdzono zmiany w tzw. istocie szarej w mózgu, odpowiedzialnej za proces uczenia się i zapamiętywania.

Zdaniem Apkariana potwierdzenie, że to bóle pleców powodują zmniejszanie się w mózgu obszarów odpowiedzialnych za funkcje umysłowe może stanowić prawdziwy przełom w medycynie.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt