Rozmiar czcionki: 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Bezpieczny pracownik Czas pracy w budownictwie - w świetle zmian obowiązujących od 23 VIII 2013 r. oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego (cz. 1) - Strona 3

Czas pracy w budownictwie - w świetle zmian obowiązujących od 23 VIII 2013 r. oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego (cz. 1) - Strona 3

 
Spis treści
Czas pracy w budownictwie - w świetle zmian obowiązujących od 23 VIII 2013 r. oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego (cz. 1)
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Wszystkie strony

Okresy odpoczynku

Dobowy odpoczynek - pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Przepis nie dotyczy, pod warunkiem udzielenia równoważnego okres odpoczynku:

  1. Pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy -  a więc pracownicy kierujących jednoosobowo zakładem pracy (prezes, dyrektor, kierownik zakładu) i ich zastępcy,  pracownicy wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy (zarząd spółki, zespół zarządzający).  Zatem na terenie budowy kierownikowi budowy lub robót należy zapewnić 11 godzinny odpoczynek, chyba, że osoby te jednocześnie zarządzają zakładem pracy.
  1. W razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii - jako przykład na terenie budowy należy wskazać takie sytuacje, które nie wynikają z dokumentacji technicznej budowy:

- nieprzewidziane zasypanie wykopów,

- uszkodzenie rusztowania,

- awaria sprzętu budowlanego, której  nieusunięcie spowoduje zagrożenie dla zdrowia, mienia lub organizacji (prace budowlane w czasie trwania normalnej komunikacji miejskiej.

"Zrównoważenie odpoczynku dobowego skróconego w danej dobie polega na przedłużeniu 11-godzinnego odpoczynku w innej dobie, o tyle godzin, o ile został on skrócony. Powyższe nie polega na udzieleniu czasu wolnego, czy dnia wolnego od pracy. W sytuacji, gdy pracownik w danej dobie skorzystał tylko z 9-godzinnego odpoczynku dobowego, to w innej dobie, powinien mieć zapewniony co najmniej 13- godzinny odpoczynek dobowy (11 godz. + 2 godz.). Zrównoważenie skróconego odpoczynku dobowego powinno nastąpić najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło skrócenie tego odpoczynku[iii].

Odmienne stanowisko Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

" Równoważnego okresu odpoczynku należy pracownikowi udzielić bezpośrednio po ostatnim okresie wykonywania pracy w danej dobie, w której został naruszony odpoczynek dobowy, w takim wymiarze, aby dopełnić okres odpoczynku po zakończeniu pracy do wymaganych 11 godzin. Oznacza to, że pracownik będzie mógł podjąć pracę w następnej dobie po upływie kolejnych 11 godzin od zakończenia pracy w poprzedniej dobie." W opinii Ministerstwa udzielenie równoważnego okresu odpoczynku może polegać wyłącznie na obniżeniu czasu pracy w takiej dobie[iv].

Mając na uwadze przepis kodeku pracy dotyczący odpoczynku oraz omawiane stanowiska należy uznać, iż udzielenie równoważnego okresu odpoczynku powinno nastąpić bezpośrednio po naruszeniu odpoczynku dobowego. Jeżeli pracownik pracował przez 15 godzin w danej dobie, to po zakończeniu powinien mieć udzielony okres odpoczynku w wymiarze 11 godzin. Powyższe nie zmienia faktu,  że doszło do naruszenia stanowiącego wykroczenie - natomiast udzielony odpoczynek ma znaczenie dla regeneracji sił pracownika oraz jego bezpieczeństwa i osób wykonujących z nim pracę.

  

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Gaśnicę wynalazł w 1816 roku Anglik - George Manmby, komendant koszar w Yarmouth (miasto położone na wyspie Wight). Impulsem do jej stworzenia był pożar, którego był świadkiem i niemożność fachowego i szybkiego ugaszenia go.

Głównym elementem jego gaśnicy był metalowy walec, w którym znajdowała się woda wypuszczana pod wpływem sprężonego powietrza.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt