Rozmiar czcionki: 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Bezpieczny pracownik Czas pracy w budownictwie - w świetle zmian obowiązujących od 23 VIII 2013 r. oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego (cz. 1) - Strona 2

Czas pracy w budownictwie - w świetle zmian obowiązujących od 23 VIII 2013 r. oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego (cz. 1) - Strona 2

 
Spis treści
Czas pracy w budownictwie - w świetle zmian obowiązujących od 23 VIII 2013 r. oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego (cz. 1)
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Wszystkie strony

Równoważny system czasu pracy.

Okres rozliczeniowy w tym systemie nie może przekraczać 1 miesiąca - w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 3 miesięcy, a przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych nie więcej jednak niż do 4 miesięcy. Maksymalny tygodniowy czas pracy pracownika nie może przekraczać 48 godzin.

 

Równoważny system czasu pracy.

Uzasadnieniem wydłużenia okresu rozliczeniowego będą te wszystkie pracę budowlane, które zgodnie z organizacją oraz dokumentacją techniczna uzależnione są od pory roku lub warunków atmosferycznych, na przykład: prace w wykopach, prace związane z murowaniem, prace szalunkowe.

 

Zadaniowy systemy czasu pracy.

System ten może być stosowany w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy. Czas pracy pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Maksymalny tygodniowy czas pracy pracownika nie może przekraczać 48 godzin.

 

Zadaniowy systemy czasu pracy.

Pracodawca w porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, przy czym musi uwzględniać obowiązujące normy czasu pracy, tj. 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu. W razie stosowania tego systemu czasu pracy nie ma obowiązku ewidencjonowania czasu pracy poszczególnych pracowników. Nie oznacza to jednak, że pracodawca ustali zakres powierzonych zadań w taki sposób, iż będzie on niewykonalny w przewidzianym okresie rozliczeniowym nie naruszając powyższych zasad.

W przypadku sporu dotyczącego zadaniowego czasu pracy to pracodawca powinien wykazać, że powierzał pracownikowi zadania możliwe do wykonania w czasie pracy wynikającym z norm określonych w artykule 129 Kodeksu pracy[ii].

Przykład: W razie, gdy pracownicy wykonują prace polegające na przygotowywaniu dokumentacji związanej ze stałym postępem prowadzonych prac budowlanych pracodawca powierza pracownikom wykonanie tych prac bez ewidencjonowania czasu potrzebnego na ich wykonanie. Jeżeli jednak pracownicy wykażą, że na wykonanie pracy potrzebne jest więcej, niż przeciętnie 40 godzin tygodniowo, pracodawca musi albo zmienić zakres zadań lub wypłacać dodatkowe wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.

 

Przerywany systemy czasu pracy.

Stosowany jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, według z góry ustalonego rozkładu przewidującego nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin. Przerwy nie wlicza się do czasu pracy, jednakże za czas tej przerwy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju. Czas pracy pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

 

Przerywany systemy czasu pracy.

Maksymalny tygodniowy czas pracy pracownika nie może przekraczać 48 godzin.

Nie można go zastosować w systemach:

  • równoważnym,
  • ruchu ciągłym,
  • skróconym,
  • weekendowym.

Sposób wprowadzenia poprzez układ zbiorowy czasu pracy.

Przykład. W przypadku prowadzenia prac budowlanych, w czasie których odbywa się "normalny" ruch komunikacyjny pracodawca może ustalić dobowy rozkład czasu pracy, który będzie przewidywał jedną przerwę w pracy, trwającą maksymalnie 5 godzin.

Przerwa nie zostanie zaliczona do czasu pracy pracownika, ale pracownik otrzyma za nią połowę wynagrodzenia należnego za czas przestoju. Jeśli pracownik w umowie o pracę ustaloną ma stawkę wynagrodzenia 20 złotych za godzinę, to za czas przerwy otrzyma 10 złotych.

 

System skróconego tygodnia pracy.

W systemie tym dopuszczalne jest wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.

System stosowany wyłącznie na pisemny wniosek pracownika.

Przykład. Prace budowlane prowadzone są przez 5 dni w tygodniu w systemie zmianowym od 600-1400, 1200-2000. Kilku pracowników - z uwagi na daleki dojazd do miejsca zamieszkania - składa wnioski o skrócenie tygodnia pracy do 4 dni. W zamian proponują, że w poniedziałki będą wykonywać pracę w poniedziałki  w godzinach 1600 - 2000 a od wtorku do czwartku 600 - 1800. Pracodawca po stwierdzeniu , że pracownicy taka organizacja pracy nie wpłynie negatywnie na wykonywane prac budowlanych a pracownicy nie będą wykonywać pracy więcej, niż 40 godzin tygodniowo - wyraża zgodę.

 

Weekendowy system czasu pracy.

W systemie tym dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.

Pracownik świadczy prace wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. Stosowany tylko na pisemny wniosek pracownika. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.

Przykład: Pracownik składa pisemny wniosek o wykonywanie pracy tylko w piątki, soboty, niedziele. Pracodawca - jeżeli prace budowlane mogą być prowadzone w taki sposób - wyraża zgodę na proponowany rozkład czasu pracy pracownika i ustala dobowy wymiar czasu pracy maksymalnie do 12 godzin na dobę. Rozliczenie czasu pracy pracownika następuje w okresie rozliczeniowym maksymalnie do 1 miesiąca.

  

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Eksperci twierdzą, iż opalanie w solarium jest bezpieczne, ale tylko do 50 dawek w roku. Jedna dawka to 1 minuta poddania się nasłonecznieniu w solarium.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt