Rozmiar czcionki: 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Bezpieczny pracownik Zwolnienie lekarskie, a kontrola pracodawcy

Zwolnienie lekarskie, a kontrola pracodawcy

 

Zwolnienie lekarskieCzęsto pracodawcy pod wpływem pewnych sytuacji w zakładzie pracy i mając pewne podejrzenia co do pracownika, zastanawiają się czy mogą skontrolować autentyczność przedstawionego zwolnienia lekarskiego. Przede wszystkim chodzi o kontrolę pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, czy faktycznie jest chory.

Każdy pracodawca ma prawo kontrolować prawidłowość wykorzystywania przez pracownika zwolnienia lekarskiego.

W przypadku kiedy zwolnienie lekarskie pracownika dotyczy pierwszych 33 dni choroby lub 14 dni kiedy pracownik skończył 50 lat, bądź kiedy pracodawca jest płatnikiem zasiłków chorobowych, to wtedy ma on prawo podjąć kontrolę we własnym zakresie. Jeżeli przeprowadzona kontrola wykaże, że pracownik wykorzystuje zwolnienie lekarskie nie zgodnie z jego przeznaczeniem to w takim wypadku może zostać pozbawiony prawa do otrzymania zasiłku za cały okres kontroli, jak również może zostać zwolniony z pracy w trybie dyscyplinarnym.

Kontrola może być przeprowadzona przez pracodawcę osobiście lub może on też wyznaczyć do tego zadania pracownika. Pracownik lub pracownicy, którzy zostaną wyznaczeni przez pracodawcę do przeprowadzenia kontroli w jego imieniu powinni mieć wystawione imienne upoważnienie do jej przeprowadzenia. Najczęściej kontrole przeprowadzają pracownicy zatrudnieni w kadrach.

Według Sądu Najwyższego pomimo, że nadużywanie korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego nie jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych, to jednak godzi w dobro pracodawcy i działa sprzecznie z obowiązkami pracownika.

Niektóre przypadki mogą zostać uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, ale jeżeli zachowanie pracownika nie jest sprzeczne z celem zwolnienia lekarskiego, oraz nie powoduje przedłużonej nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby, to takie zachowanie nie będzie naruszało podstawowych obowiązków pracowniczych.

Często pracodawcy pod wpływem pewnych sytuacji w zakładzie pracy i mając pewne podejrzenia co do pracownika, zastanawiają się czy mogą skontrolować autentyczność przedstawionego zwolnienia lekarskiego. Przede wszystkim chodzi o kontrolę pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, czy faktycznie jest chory.

 

Źródło: biznes-firma.pl

 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców z Peninsula College of Medicine & Dentistry (PCMD) w Wielkiej Brytanii wydają się popierać tezę, że kontrola ciśnienia tętniczego powinna być wykonywana na obu rękach.

Choć zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ciśnienie powinno być mierzone na obu rękach, ankiety przeprowadzone wśród lekarzy ujawniły, że nie robią oni tego zbyt często. 
"Nasze wyniki wskazują, że różnica pomiędzy ciśnieniem skurczowym na prawej i lewej ręce wynosząca 10 mmHg może pomóc w identyfikacji pacjentów z grupy ryzyka, którzy wymagają dalszej oceny stanu naczyń krwionośnych" - powiedział dr Christopher Clark, prowadzący badania. Różnicę tę naukowcy wiążą z chorobami naczyń obwodowych. Przebiegają one zwykle bezobjawowo, ale mogą prowadzić do zwężenia lub niedrożności tętnic. Natomiast rozbieżność wynosząca 15 mmHg może świadczyć o ryzyku chorób naczyń mózgowych, a także o zwiększonym o 70 proc. ryzyku zgonu z powodu chorób układu krążenia. Nie jest przy tym istotne, na której ręce wartość ciśnienia jest wyższa. 

Źródło: Lancet 2012, doi:10.1016/S0140-6736(11)61710-8.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt