Rozmiar czcionki: 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Środki ochrony indywidualnej Uprawnienia spawalnicze

Uprawnienia spawalnicze

 
Spis treści
Uprawnienia spawalnicze
Strona 2
Wszystkie strony

Uprawnienia spawalniczeZgodnie z § 27 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470) prace spawalnicze powinny być wykonywane przez osoby posiadające "Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia" albo "Świadectwo egzaminu spawacza" lub "Książkę spawacza", wystawiane w trybie określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach. "Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia" niezbędne jest do procesów: ręcznego cięcia termicznego, zgrzewania, ręcznego lutowania oraz zmechanizowanego i automatycznego wykonywania prac spawalniczych.

W Polsce uprawnienia do pracy w charakterze spawacza uzyskuje się na podstawie szkolenia i zdanego egzaminu. Zasady egzaminowania spawaczy reguluje norma PN-EN 287-1:2005 "Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Część 1: stale oraz sukcesywnie ustanawiane normy serii PN-EN ISO 9606. Potwierdzeniem ukończenia szkolenia i zdania egzaminu jest "Świadectwo egzaminu spawacza" wystawione według wzorów ujętych w normach. Tradycyjnie stosowane są również "Książeczki spawacza" upoważniające do pracy w charakterze spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień. Uprawnienia spawalnicze wpisane do książki spawacza ważne są tylko ze "Świadectwem egzaminu spawacza". W Polsce uprawnienia spawaczom nadają trzy instytucje:

  • Instytut Spawalnictwa w Gliwicach,

  • Urząd Dozoru Technicznego,

  • Polski Rejestr Statków.

Uprawnienia spawacze nabywa się podczas egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanego w zależności od rodzaju spawanego materiału, wg Polskich Norm:
- PN-EN 287-1 - stal,
- PN-EN ISO 9606 -2 - aluminium i stopy aluminium,
- PN-EN ISO 9606 -3 - miedź i stopy miedzi,
- PN-EN ISO 9606 -4 - nikiel i stopy niklu,
- PN-EN ISO 9606 -5 - tytan i stopy tytanu.

Świadectwo z egzaminu kwalifikacyjnego (nie zaś uprawnienia !) jest ważne dwa lata, pod warunkiem, że spawacz nie miał przerwy w pracy w zakresie swoich kwalifikacji dłuższej niż sześć miesięcy. Powyższe potwierdzane jest przez nadzór spawalniczy, na świadectwie egzaminu spawacza.

Z treści przepisów rozporządzenia wynika jednoznacznie, jakie są uprawnienia do prowadzenia prac spawalniczych. Uprawnienia te nabywa się raz w życiu, a następnie są one odnawiane. Przepis zaś nie wskazuje w jakim terminie uprawnienia mają być odnawiane i kto ma dokonać ich weryfikacji. Przepis nie ustala jednostki nadającej uprawnienia lub też weryfikującej ich aktualność, odnosząc się do odrębnych przepisów lub też Polskich Norm. Wskazać należy przy tym, że w Polsce nie ma obowiązku stosowania norm, a istnieje dobrowolność w ich stosowaniu.

Konieczność odnawiania świadectwa z egzaminu spawacza może wynikać jedynie z przyjętego na drodze dobrowolności np. systemu zarządzania jakością w spawalnictwie, który wymusza odpowiednie działania związane z jakością wyrobu lub produktu finalnego, zobowiązując uczestników procesu do zapewnienia kompetentnego i wykwalifikowanego personelu spawalniczego.

Wydaje się, że uprawnienia spawalnicze są istotne z uwagi na jakość wyrobu, nie zaś z uwagi na BHP procesu. Uprawnienia te to rodzaj kwalifikacji zawodowych, które dają gwarancję, że osoba prowadząca proces spajania materiałów posiada odpowiednie kompetencje, wiedzę i doświadczenie praktyczne. Aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne niezbędne są w procesach produkcji np. urządzeń ciśnieniowych, konstrukcji budowlanych, urządzeń dźwigowych, statków i innych, gdzie jest konieczność legitymowania się personelem o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i istnieje odpowiedzialność producenta za jakość wyrobu.

Nie wydaje się zasadnym, aby pracownicy utrzymania ruchu wykonujący prace spawalnicze sporadycznie, w zależności od zapotrzebowania i konieczności musieli co dwa lata odbywać egzaminy potwierdzone świadectwami, skoro już nabyli kwalifikacji potwierdzonych w "Książce spawacza" do spawania określoną metodą np. MIG, MAG, TIG, elektrodą otuloną itp. dla określonej grupy materiałów, a rodzaj i zakres prac spawalniczych nie uległ zmianie.

Uprawnienia spawalnicze

  

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

W 1977 roku Chicago, jako pierwsza większa metropolia, miało możliwość zlokalizowania miejsca, z którego dzwoni osoba zgłaszająca. Technologia ?udoskonalonego 911? umożliwia zlokalizowanie osoby dzwoniącej i na podstawie informacji pochodzących od dostawcy usług telefonicznych wyświetlenie danych na ekranie komputera u dyspozytora. W niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie nawet bardzo szczegółowych informacji (np. o numerze wewnętrznym w biurze); pomaga to służbom pracującym w terenie zlokalizować dzwoniąca osobę. Taki system jest dzisiaj rozpowszechniony w wielu miejskich i podmiejskich obszarach.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt