Rozmiar czcionki: 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start Pierwsza pomoc Jednolity europejski numer alarmowy 112

Jednolity europejski numer alarmowy 112

 

112 euZ okazji obchodzonego dziś Europejskiego Dnia Numeru 112 europejska komisarz odpowiedzialna za agendę cyfrową, Neelie Kroes, wezwała państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków na rzecz lepszego informowania o jednolitym europejskim numerze alarmowym 112. Mimo niewielkiej poprawy, trzech z czterech Europejczyków nadal nie wie o możliwości zadzwonienia pod numer 112 w nagłym przypadku, aby skontaktować się z policją, strażą pożarną lub pogotowiem ratunkowym z domu lub z dowolnego kraju Unii Europejskiej. Odruch wybierania tego jednolitego numeru, który obecnie działa we wszystkich krajach UE, może niejednokrotnie uratować życie i zmniejszyć stopień obrażeń.

 

Neelie Kroes, komisarz odpowiedzialna za agendę cyfrową, oświadczyła: ?Jednolity europejski numer alarmowy jest przydatny tylko wtedy, gdy ludzie go znają. W Europejskim Dniu Numeru 112 zwracam się do organów krajowych każdego państwa członkowskiego o zintensyfikowanie działań na rzecz lepszego informowania obywateli o numerze 112, który może uratować życie.?

Wyniki niedawnego badania Eurobarometru pokazują, że jedynie jedna czwarta (25 %) obywateli UE jest w stanie spontanicznie wskazać 112 jako numer służący do wzywania służb ratunkowych w całej UE. To wynik lepszy tylko o 1 punkt procentowy od roku 2009 (24 %) na poziomie UE. Jednakże w niektórych krajach liczba obywateli znających numer 112 zdecydowanie wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim. Dotyczy to Belgii i Słowacji (wzrost o 9 punktów procentowych), Słowenii (wzrost o 7 punktów procentowych) i Polski (wzrost o 6 punktów procentowych), Litwy i Węgier (wzrost o 5 punktów procentowych). W Republice Czeskiej, w Luksemburgu, w Polsce, na Słowacji i w Finlandii ponad połowa mieszkańców wie o numerze 112. Jednak we Włoszech, w Grecji i w Zjednoczonym Królestwie numer ten zna mniej niż 10 % obywateli. Poziom ten nie zmienił się od zeszłego roku i jest najniższy w UE.

W 21 krajach UE europejski numer alarmowy 112 pojawia się w książkach telefonicznych, a w 20 krajach UE ? na pojazdach ratunkowych. W sprawozdaniu podkreślono jednak, że jedynie 22 % obywateli UE twierdzi, że otrzymało informacje na temat numeru 112. Większość (62 %) stwierdziła również, że informacje te były niewystarczające. Wielu obywateli natrafia ponadto na problemy językowe: dzwoniąc pod numer 112 podczas pobytu zagranicą, jedna osoba na dziesięć miała problem z porozumieniem się w innym języku niż ojczysty, mimo że państwa członkowskie twierdzą, iż ich ośrodki alarmowe 112 są w stanie przyjmować zgłoszenia przynajmniej w języku angielskim.

Otrzymanie informacji o miejscu, z którego dokonuje się zgłoszenia na numer 112, może przyspieszyć przybycie służb ratunkowych, zmniejszyć stopień obrażeń, a nawet ocalić życie. W 20 krajach UE (w porównaniu z 9 w 2008 r.) ośrodki obsługi telefonicznej prawie natychmiast informują służby ratunkowe o miejscu, z którego dokonano zgłoszenia pod numer 112, dzięki systemom do lokalizacji (?push? lub ?pull?). Komisja wniosła jednak sprawę przeciwko Włochom, ponieważ tego rodzaju informacje nie są jeszcze przekazywane służbom ratunkowym, jeżeli zgłoszenia dokonuje się z telefonu komórkowego (IP/09/1784).

Kontekst
112 to europejski numer alarmowy, pod który można dzwonić bezpłatnie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego na terenie całej Unii Europejskiej. Od lipca 2009 r. obywatele, którzy korzystają z telefonu komórkowego w roamingu w innym kraju Unii Europejskiej, otrzymują wiadomość sms z informacją na temat tego numeru.

Reforma unijnych przepisów w dziedzinie telekomunikacji (MEMO/09/568) zaostrzyła unijne przepisy dotyczące numeru 112, zwłaszcza w odniesieniu do przyspieszonego trybu udostępniania organom ratunkowym danych pozwalających na umiejscowienie osób dzwoniących, wymogów w sferze upowszechniania wiedzy (w szczególności wśród podróżnych), rozszerzenia zobowiązań w dziedzinie gwarantowanego dostępu na niektórych dostawców usług telefonii internetowej (VoIP) oraz obsługi użytkowników niepełnosprawnych.

W celu zagwarantowania sprawnego funkcjonowania numeru 112 Komisja wniosła sprawy przeciwko 14 państwom członkowskim w związku z niedopełnieniem obowiązku dostarczania informacji dotyczących miejsca, w którym znajduje się osoba dzwoniąca. Trzynaście z tych spraw zamknięto, ponieważ zainteresowane państwa podjęły środki naprawcze (w przypadku Włoch sprawa jest nadal w toku, IP/09/1784). Komisja wniosła również sprawy przeciwko Polsce i Bułgarii w kwestii dostępności numeru 112 (IP/05/1585, IP/09/163) oraz przeciwko Włochom w związku z niewłaściwym zarządzaniem zgłoszeniami na numer 112 przez służby ratunkowe (sprawę tę niedawno zamknięto, IP/10/65).

Numer 112 działa już obecnie we wszystkich krajach UE (IP/08/1968). O ile numer 112 działa równolegle z dotychczas istniejącymi krajowymi numerami alarmowymi, to w Danii, Finlandii, Niderlandach, Portugalii, Szwecji, Rumunii i na Malcie stał się on głównym krajowym numerem alarmowym.

Strona internetowa Komisji poświęcona numerowi 112 (dostępna w sześciu językach: niemieckim, francuskim, angielskim, hiszpańskim, włoskim i polskim)

Jak numer 112 działa w moim kraju?

Dla dzieci (strona dostępna we wszystkich 23 językach urzędowych UE)

Flash Eurobarometr nr 285 ?Europejski numer awaryjny 112?

Sprawozdanie Komitetu ds. Łączności dotyczące wdrożenia numeru 112:

Nowy informacyjny film video o numerze 112:

Bruksela, 11 lutego 2010 r.

Źródło: Komisja Europejska

TAGI:
 

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Wypadki we własnych domach zdarzają się znacznie częściej niż wypadki drogowe. Urazy ciała powstają wskutek potknięcia się, przytrzaśnięcia palców drzwiami, przygniecenia ciężkimi przedmiotami, oparzenia gorącą wodą lub podpalenia sofy.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt