Rozmiar czcionki: 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Reklama
Start Pierwsza pomoc Ogólnoeuropejski numer ratunkowy 112

Ogólnoeuropejski numer ratunkowy 112

 

numer ratunkowy 112Ogólnoeuropejski numer ratunkowy 112 został powołany do życia 29 lipca 1991 r. uchwałą Rady Europy. Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do jego uruchomienia. Natomiast głównym założeniem Uchwały Rady Europy z marca 2002 r. było powołanie numeru ratunkowego 112 jako powszechnie obowiązującego na terenie Unii. Tym samym wszystkie państwa UE zostały zobowiązane do zapewnienia funkcjonowania bezpłatnego numeru ratunkowego 112.

 

Połączenie z numerem 112 musi być niezwłocznie odebrane przez dyspozytora, który przeprowadza wywiad z osobą dzwoniącą (bez względu na zasadność połączenia oraz narodowość rozmówcy). Niektóre państwa Unii (Szwecja, Dania i Holandia) używają numeru ratunkowego 112 jako jedynego numeru alarmowego obowiązującego dla wszystkich służb ratowniczych na terenie całego kraju. Większość państw UE (np. Polska) nadal posiada aktywne narodowe numery alarmowe.

Państwa członkowskie UE mają obowiązek zapewnienia sprawnego działania systemu ratunkowego. W tym celu musi być możliwe namierzenie pozycji (miejsca, z którego wykonywane jest połączenie) osoby dzwoniącej. Pozycjonowanie rozmówcy bywa pomocne w sytuacjach, gdy nie jest on w stanie określić swojego położenia lub nie zna okolicy. Wszystkie państwa Unii zobowiązane są do zapewnienia informacji o numerze ratunkowym 112 oraz wyjaśnienia zasad jego użycia. Informacja powinna być dostępna dla wszystkich obywateli oraz turystów odwiedzających kraj.

Opublikowane w lutym 2009 r.badanie Eurobarometru w sprawie europejskiego numeru alarmowego 112 Flash Eurobarometer No 262 The European Emergency Number 112 dostarcza danych dotyczących znajomości numeru 112 przez Europejczyków, dostępu do informacji o nim i opinii na temat przydatności numeru.

Opinie mieszkańców UE

Zdecydowana większość obywateli UE (94%) jest przekonana o przydatności posiadania jednego< numeru alarmowego dostępnego w dowolnym miejscu Unii; najmniej przekonani są obywatele Wielkiej Brytanii (87%). 9 na 10 obywateli UE popiera opinię, że dostęp do służb ratunkowych poprzez nr 112 dla użytkowników niepełnosprawnych powinien być lepszy. 60% badanych twierdzi, że ludzie byli odpowiednio poinformowani o istnieniu numeru 112.

Chociaż państwa członkowskie zobowiązane są do informowania obywateli o istnieniu europejskiego numeru alarmowego 112, prawie 70% ankietowanych twierdzi, że nie otrzymało żadnych informacji na ten temat w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 4 na 5 respondentów podaje media (telewizja, radio, prasa, internet) jako źródło informacji o numerze 112 (tylko 9% respondentów zgłosiło operatorów telekomunikacyjnych).

Badanie Eurobarometru pokazało, że opinia publiczna uważa, że jest niedostatecznie poinformowana o numerze 112. 1 na 4 ankietowanych utożsamia nr 112 z numerem do służb ratowniczych z dowolnego miejsca w UE. Znaczna liczba obywateli (45%) twierdzi, że połączenie z numerem 112 jest stosowane w nagłych przypadkach tylko w ich własnym kraju (wiedza o istnieniu numeru 112 jako numeru alarmowego do połączeń we własnym kraju jeszcze nie musi oznaczać, że badani wiedzieli, że jest to europejski numer alarmowy).

Wskaźnik opinii na temat numeru 112 jako numeru telefonu umożliwiającego połączenie w sytuacjach awaryjnych z dowolnego miejsca w UE waha się od 3% we Włoszech do 58% w Czechach. Numer ratunkowy 112 można wykręcić z telefonów we wszystkich państwach UE oraz innych państwach Europy. Obowiązuje on również w innych krajach: Turcji i Rosji (póki co w niektórych regionach, od 2012 r. ? na terenie całego kraju) oraz w Izraelu, gdzie numer 112 działa jako numer alarmowy z telefonów komórkowych.

Michał Starosolski
Ekspert Europejskiego Stowarzyszenia Numery Ratunkowego

Akademia Pierwszej Pomocy znamibezpiecznie.pl

 

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców z Peninsula College of Medicine & Dentistry (PCMD) w Wielkiej Brytanii wydają się popierać tezę, że kontrola ciśnienia tętniczego powinna być wykonywana na obu rękach.

Choć zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ciśnienie powinno być mierzone na obu rękach, ankiety przeprowadzone wśród lekarzy ujawniły, że nie robią oni tego zbyt często. 
"Nasze wyniki wskazują, że różnica pomiędzy ciśnieniem skurczowym na prawej i lewej ręce wynosząca 10 mmHg może pomóc w identyfikacji pacjentów z grupy ryzyka, którzy wymagają dalszej oceny stanu naczyń krwionośnych" - powiedział dr Christopher Clark, prowadzący badania. Różnicę tę naukowcy wiążą z chorobami naczyń obwodowych. Przebiegają one zwykle bezobjawowo, ale mogą prowadzić do zwężenia lub niedrożności tętnic. Natomiast rozbieżność wynosząca 15 mmHg może świadczyć o ryzyku chorób naczyń mózgowych, a także o zwiększonym o 70 proc. ryzyku zgonu z powodu chorób układu krążenia. Nie jest przy tym istotne, na której ręce wartość ciśnienia jest wyższa. 

Źródło: Lancet 2012, doi:10.1016/S0140-6736(11)61710-8.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt