Rozmiar czcionki: 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start Bezpieczny kierowca Bezpieczeństwo w ruchu drogowym (I)

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym (I)

 
znakKażdy z nas jest uczestnikiem ruchu drogowego, gdyż zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym terminem tym określamy pieszego, kierującego, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze. Konsekwencją dynamicznie rozwijającej się motoryzacji jest coraz większa liczba wypadków drogowych, w wyniku których dochodzi do utraty życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. Dodatkowo powstają wielomiliardowe straty materialne. Na podstawie danych statystycznych opublikowanych na stronie internetowej Komendy Głównej Policji, w roku 2007 w wypadkach na polskich drogach zginęło ponad 5 tysięcy osób. 

Straty materialne oszacowane zostały na poziomie 30 miliardów złotych. W przeprowadzonych w styczniu 2009 roku na zlecenie Komendy Głównej Policji badaniach opinii publicznej dotyczących zagrożeń, których najbardziej boją się Polacy, na pierwszym miejscu wymieniono strach przed brawurowo jeżdżącymi kierowcami. Odpowiedzi takiej udzieliło 36% badanych z łącznej grupy 17 tys. respondentów. Obszerne i szczegółowe opracowanie danych statystycznych odzwierciedlających stan bezpieczeństwa na polskich drogach dostępne jest na stronie internetowej Komendy Głównej Policji.

Uwzględniając statystkę zdarzeń drogowych, każdy z nas może uczestniczyć w wypadku drogowym. W takiej sytuacji ciążą na nas określone obowiązki wynikające z przywołanych wyżej przepisów prawa, których musimy bezwzględnie przestrzegać w celu zminimalizowania skutków wypadku.

Zastanawiając się nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym nie należy zapominać, że w ostatnich latach nastąpiło znaczne zwiększenie ruchu tranzytowego, związanego z wejściem Polski do strefy Schengen. Co za tym idzie, obserwujemy eskalację zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Opóźnienia w modernizacji infrastruktury drogowej naszego kraju oraz zły, czy wręcz katastrofalny stan nawierzchni dróg potęgują pogorszenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Wpływ na bezpieczeństwo na drogach, oprócz zastosowanych rozwiązań infrastruktury i stanu nawierzchni, zależy przede wszystkim od nas samych. Kluczowe i zasadnicze znaczenie ma tutaj znajomość i przestrzeganie przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz zdrowy rozsądek i umiejętność przewidywania dynamicznie zmieniającej się sytuacji na drodze. W tym miejscu należy zmienić stereotyp myślenia, zgodnie z którym droga to wyłącznie jezdnia po której poruszają się samochody. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, droga to: wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

Uwzględniając statystkę zdarzeń drogowych, każdy z nas może uczestniczyć w wypadku drogowym. W takiej sytuacji ciążą na nas określone obowiązki wynikające z przywołanych wyżej przepisów prawa, których musimy bezwzględnie przestrzegać w celu zminimalizowania skutków wypadku.

Więcej  po zalogowaniu w dziale bezpieczny kierowca

 

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Eksperci twierdzą, iż opalanie w solarium jest bezpieczne, ale tylko do 50 dawek w roku. Jedna dawka to 1 minuta poddania się nasłonecznieniu w solarium.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt